www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Struktura organizacyjna

 

Kierownictwo

Dyrektor


Ewa Superczyńska

telefon: 618 584 734, 604 574 886
e-mail:ewa.superczynska@odnpoznan.pl
pokój: 2
 


Wicedyrektorzy

Stefania Misiarek

telefon: 618 584 724, 664 423 370
e-mail: stefania.misiarek@odnpoznan.pl
pokój: 3
 

Piotr Waśko

telefon: 618 584 752, 510 046 615
e-mail: piotr.wasko@odnpoznan.pl
pokój: Biuro Projektu
 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego

Zadania

Projektowanie i prowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kierownik pracowni

Iwona Wysocka

telefon: 618 584 735, 508 381 863
e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl
pokój: 7
 

Nauczyciele konsultanci
 

Teresa Bilkiewicz-Siemińska
telefon: 618 584 746, 508 381 513
e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Violetta Chruścicka-Woś

telefon: 618 584 754, 508 381 532
e-mail: violetta.wos@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Izabela Czerniejewska
Specjalista ds. uczniów imigrantów

telefon: 618 584 778, 669 001 148
e-mail: izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl
pokój: 18
 

 

Roman Dwulit

telefon: 618 584 762, 530 710 642
e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Ewa Górczak

telefon: 618 584 757
e-mail: ewa.gorczak@odnpoznan.pl
pokój: 18
 

 

Ksenia Herbst-Buchwald

telefon: 618 584 776, 530 716 629
e-mail: ksenia.herbst@odnpoznan.pl
pokój: 18
 

 

Danuta Karpińska

telefon: 618 584 728, 508 381 730
e-mail: danuta.karpinska@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Andrzej Surdyk

telefon: 618 584 753
e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl
pokój: 11
 

 

Iwona Wesołowska

telefon: 618 584 753, 530 694 642
e-mail:
iwona.wesolowska@odnpoznan.pl
pokój: 11
 

Urszula Wittchen

telefon: 618 584 732, 508 381 786
e-mail:
urszula.wittchen@odnpoznan.pl
pokój: 11
 
 

Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa

Zadania

Koordynowanie pracy doradców, organizacja doskonalenia doradców, nadzór pedagogiczny, współpraca z powiatowymi ośrodkami doradztwa.

Kierownik pracowni

Gabriela Wojciechowska

telefon: 618 584 722, 508 381 822
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
pokój: 16
 

Nauczyciele konsultanci


Olga Gałuszek

telefon: 618 584 749, 508 381 627
e-mail: olga.galuszek@odnpoznan.pl
pokój: 15
 

 

Małgorzata Hypś-Wolińska

telefon: 618 584 723, 508 381 644
e-mail: malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl
pokój: 11
 

 

Alina Płaziak-Janiszewska

telefon: 618 584 733, 508 381 684
e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl
pokój: 12
 

 

Justyna Szychowiak

telefon: 618 584 761, 508 381 762
e-mail: justyna.szychowiak@odnpoznan.pl
pokój: 15
 


Renata Toboła

telefon: 618 584 730, 508 381 877
e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl
pokój: 12

 

 

Pracownia Informacji i Organizacji Szkoleń

Zadania

Zbieranie i upowszechnianie informacji, diagnozowanie, opracowywanie baz danych, opracowywanie wydawnictw Ośrodka. Szkolenia i konsultacje w zakresie pozyskiwania funduszy dla szkół i budowy projektu edukacyjnego.

Kierownik pracowni

Tadeusz Nowik

telefon: 618 584 745, 508 381 753
e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl
pokój: 19
 

Nauczyciele konsultanci

 

Joanna Marchewka

telefon: 618 584 764, 508 381 651
e-mail: joanna.marchewka@odnpoznan.pl
pokój: 4
 

 

Dorota Mursztyn-Gorgoń

telefon: 618 584 772, 530 715 726
e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl
pokój: 4