www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Struktura organizacyjna

 

Kierownictwo

Dyrektor


Ewa Superczyńska

telefon: 618 584 734, 604 574 886
e-mail:ewa.superczynska@odnpoznan.pl
pokój: 2
 


Wicedyrektorzy

Stefania Misiarek

telefon: 618 584 724, 664 423 370
e-mail: stefania.misiarek@odnpoznan.pl
pokój: 3
 

Piotr Waśko

telefon: 618 584 752, 510 046 615
e-mail: piotr.wasko@odnpoznan.pl
pokój: Biuro Projektu
 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego

Zadania

Projektowanie i prowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kierownik pracowni

Iwona Wysocka

telefon: 618 584 735, 508 381 863
e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl
pokój: 7
 

Nauczyciele konsultanci
 

Teresa Bilkiewicz-Siemińska
telefon: 618 584 746, 508 381 513
e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Violetta Chruścicka-Woś

telefon: 618 584 754, 508 381 532
e-mail: violetta.wos@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

 

Izabela Czerniejewska
Specjalista ds. uczniów imigrantów

telefon: 618 584 778, 669 001 148
e-mail: izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl
pokój: 18
 

 

Roman Dwulit

telefon: 618 584 762, 530 710 642
e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Ewa Górczak

telefon: 618 584 757
e-mail: ewa.gorczak@odnpoznan.pl
pokój: 18
 

 

Ksenia Herbst-Buchwald

telefon: 618 584 776, 530 716 629
e-mail: ksenia.herbst@odnpoznan.pl
pokój: 18
 

 

Danuta Karpińska

telefon: 618 584 728, 508 381 730
e-mail: danuta.karpinska@odnpoznan.pl
pokój: 10
 

 

Andrzej Surdyk

telefon: 618 584 753
e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl
pokój: 11
 

 

Iwona Wesołowska

telefon: 618 584 753, 530 694 642
e-mail:
iwona.wesolowska@odnpoznan.pl
pokój: 11
 

Urszula Wittchen

telefon: 618 584 732, 508 381 786
e-mail:
urszula.wittchen@odnpoznan.pl
pokój: 11
 
 

Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa

Zadania

Koordynowanie pracy doradców, organizacja doskonalenia doradców, nadzór pedagogiczny, współpraca z powiatowymi ośrodkami doradztwa.

Kierownik pracowni

Gabriela Wojciechowska

telefon: 618 584 722, 508 381 822
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
pokój: 16
 

Nauczyciele konsultanci


Olga Gałuszek

telefon: 618 584 749, 508 381 627
e-mail: olga.galuszek@odnpoznan.pl
pokój: 15
 

 

Małgorzata Hypś-Wolińska

telefon: 618 584 723, 508 381 644
e-mail: malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl
pokój: 11
 

 

Alina Płaziak-Janiszewska

telefon: 618 584 733, 508 381 684
e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl
pokój: 12
 

 

Teresa Radomska

telefon: 618 584 731, 508 381 771
e-mail:teresa.radomska@odnpoznan.pl
pokój: 12
 

 

Justyna Szychowiak

telefon: 618 584 761, 508 381 762
e-mail: justyna.szychowiak@odnpoznan.pl
pokój: 15
 


Renata Toboła

telefon: 618 584 730, 508 381 877
e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl
pokój: 12

 

 

Pracownia Informacji i Organizacji Szkoleń

Zadania

Zbieranie i upowszechnianie informacji, diagnozowanie, opracowywanie baz danych, opracowywanie wydawnictw Ośrodka. Szkolenia i konsultacje w zakresie pozyskiwania funduszy dla szkół i budowy projektu edukacyjnego.

Kierownik pracowni

Tadeusz Nowik

telefon: 618 584 745, 508 381 753
e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl
pokój: 19
 

Nauczyciele konsultanci

 

Joanna Marchewka

telefon: 618 584 764, 508 381 651
e-mail: joanna.marchewka@odnpoznan.pl
pokój: 4
 

 

Dorota Mursztyn-Gorgoń

telefon: 618 584 772, 530 715 726
e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl
pokój: 4