www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Publikowanie artykułów

Redakcja czasopisma Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przyjmuje do publikacji teksty poświęcone problematyce oświatowej.

Zamieszczamy na naszych łamach artykuły służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, wychowania, zarządzania szkołą.

 • Zachęcamy Państwa do dzielenia się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
 • Oczekujemy tekstów poświęconych edukacji widzianej z perspektywy pokoju nauczycielskiego, ale także rozumianej jako długofalowy proces kształcenia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
 • Proponujemy podejmowanie tematów związanych z reformą programową, systemem egzaminowania oraz różnymi aspektami oceniania uczniów.
 • Warto inspirować się wzajemnie, upowszechniając wnioski z własnych badań i obserwacji, polecać wartościowe działania edukacyjne także poza murami szkoły.

 

Uwagi dotyczące redagowania tekstów

 1. Wybierając problematykę i sposób jej ujęcia należy pamiętać, że założonym adresatem naszego czasopisma jest przede wszystkim nauczyciel-praktyk.
 2. Forma wypowiedzi powinna konsekwentnie realizować wymagania wybranego gatunku (artykuł, felieton, wywiad, recenzja itp.).
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej tekstów, wynikającej z norm poprawnościowych, do zmiany tytułu, wprowadzenia śródtytułów oraz lidu.
 4. Ewentualne zmiany w układzie treści, skróty - w przypadku obszerniejszych artykułów, korekta stylu, wynikająca z dbałości o komunikatywność, będą konsultowane z autorem.
 5. Do artykułu prosimy dołączyć krótką notę o autorze (np. Jan Nowak - psycholog, doktorant w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu; pracuje w I LO w Gnieźnie) oraz zdjęcie w formacie 6 cm x 4,5 cm, o rozdzielczości 300 dpi.
 6. Materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje) należy przesłać w osobnych plikach.
 7. Rozmiar tekstu uzależniony jest od tematyki podejmowanej przez Autorkę/Autora. Najlepiej objętość artykułu uzgodnić z redakcją. Optymalna długość tekstu wynosi około 4 500 znaków ze spacjami (dwie strony w naszym czasopiśmie). Teksty dłuższe ¦ maksymalnie do 7 000 znaków ze spacjami. Teksty krótsze: na 2 500/3 500/4 700 ¦ w zależności od materiału graficznego.

 

Uwaga!

Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

Konsultacje na temat materiałów proponowanych do publikacji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00,
Joanna Marchewka, tel. 61 858 47 64 lub 508 381 651.