www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Działania w projekcie

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania merytoryczne:

  1. Dla dyrektorów szkół biorących udział w projekcie zorganizowane zostaną dwa seminaria – jedno na rozpoczęcie projektu, drugie na jego zakończenie. Seminaria te będą poświęcone wdrożeniu w szkołach programu rozwojowego w zakresie stosowania TIK w nauczaniu.
  2. Dla nauczycieli pełniących w projekcie funkcję opiekunów grup uczniowskich, przeprowadzone zostaną warsztaty i seminaria poświęcone projektowej metodzie w zajęciach pozalekcyjnych.
  3. W okresie od stycznia 2014 do maja 2015 prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów metodą aktywizującą. W każdym roku szkolnym zostanie zrealizowana jedna edycja zajęć w 2 grupach po około 10 uczniów (w każdej grupie utworzone będą 2 zespoły uczniów). Jedna edycja zajęć obejmuje 45 godzin lekcyjnych oraz 5 dodatkowych godzin do dyspozycji nauczyciela, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Uczniowie na zajęciach będą poszukiwali i gromadzili informacje o wielkopolskich osiągnięciach naukowo-gospodarczych, przyrodzie, środowisku, historii oraz słynnych Wielkopolanach ze swojej gminy.
  5. Ostatecznym efektem pracy uczniów bedzie opracowanie w sposób multimedialny zgromadzonych materiałów i opublikowanie ich w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
  6. Uczniowie będą uczestniczyli w prowadzonej online na portalu Moja Wielkopolska grze edukacyjnej. Pytania i zadania do realizacji w grze będą opracowywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi uczniowie wezmą udział w dorocznym finale gry – konkursie.
  7. Każda szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie, sprzęt, urządzenia i instalacje, które będą stanowić dla szkoły narzędzie do tworzenia tzw. Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.
  8. Rada naukowa projektu, będzie sprawować opiekę naukową nad realizacją projektu w szkołach.
  9. Sfinansujemy wykonywaną w ramach projektu pracę opiekunów zespołów uczniowskich.