www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

LeQuaEuro - polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć

Comenius Regio

Comenius_regio

Założenia projektu

Dobre funkcjonowanie w zawodzie z jednej strony jest silnie zdeterminowane przez tradycje narodowe i społeczną potrzebę danego kraju, z drugiej zaś strony poprzez rosnące zapotrzebowanie rynków międzynarodowych, gdzie poszukuje się ludzi z wykształceniem zawodowym. Edukacja ogólna i kształcenie zawodowe zorganizowane w oparciu o strukturę narodową zakorzenioną w tradycji i ukształtowaną przez bardzo zróżnicowane uwarunkowania muszą sprostać tym nowym wymaganiom.

Najważniejszym zadaniem jest opracowanie takich procesów kształcenia i doskonalenia, które umożliwiają nauczycielom i uczniom wspólną pracę nad uzyskaniem wysokich kompetencji zawodowych (wiedza, sprawność, postawy). Głównym celem tych procesów jest wspólny system doskonalenia zawodowego nauczycieli obu regionów w celu podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej szkół zawodowych w zakresie przekazywania uczniom szeroko rozumianych kompetencji zawodowych.

Uczestnicy

Strona polska

koordynator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
partnerzy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Strona niemiecka

koordynator: Staatlichess Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg
partnerzy:
Studienseminar für berufliche Schulen in Gießen
Willy-Brandt-Schule Gießen
Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar

Działania

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • obserwacje lekcji przedmiotów zawodowych w szkołach polskich i niemieckich,
 • bilateralne projekty z zakresu doskonalenia zawodowego,
 • warsztaty dla nauczycieli szkół projektowych w grupach polsko - niemieckich,
 • wypracowanie optymalnych metod pracy dla przedmiotów zawodowych,
 • promocja europejskiego systemu kształcenia zawodowego.

Strona internetowa projektu: http://www.europaseminar-giessen.de/comenius/

Czas trwania projektu: 2010-2012

Kontakt

Richard Spanke, Studienseminar für berufliche Schulen in Gießen

Materiały projektowe:

 1. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Gießen– listopad 2010 pdf icon
 2. Konferencja w ramach TE “"Europejska płaszczyzna kształcenia zawodowego"
 3. Wspólne szkolenie nauczycieli z Polski i z Niemiec - Poznań 28.09.2011
 4. Dokumentacja fotograficzna:
  • wizyty w niemieckich szkołach zawodowych

  • 1 2 3 4 5
  • konferencja w ramach Targów Edukacyjnych

  • 1 2 3 4
  • praca w grupach polsko – niemieckich

  • 1 2 4 5 6
  • prezentacja zakątków Wielkopolski i Hesji

  • 1 2 3 4 5 6
  • dyskusje i prelekcje - Poznań 28.09.2011

  • 1 2 3 4 5
  • warsztaty - Poznań 28.09.2011

  • 1 2 3 4 5 6