www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Zapraszamy do współpracy! « powrót

Zapraszamy do współpracy!

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza wykładowców, ekspertów, trenerów do współpracy w przygotowaniu i realizacji form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/21.

Oczekujemy współpracy w następujących obszarach tematycznych:

 1. Nauczanie zdalne na różnych przedmiotach w różnych typach szkół (szkolenie on – line lub blended learning)
 2. Wykorzystanie TIK  w edukacji. Różne przedmioty i poziomy edukacyjne, powiązanie zajęć z zapisami w podstawach programowych.
 3. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dobie zdalnego nauczania.
 4. Kształcenie zawodowe:
  - metodyka zajęć teoretycznych i praktycznych,
  - przygotowanie do egzaminów zawodowych;
  - analiza wyników egzaminów zawodowych i wdrożenie wniosków do pracy dydaktycznej
 5. Analiza jakościowa wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych:
  - dla różnych typów szkół i różnych przedmiotów lub grup przedmiotowych.
 6. Efektywna współpraca z rodzicami na różnych poziomach edukacyjnych.
 7. Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów. Propozycje ćwiczeń i całych modułów zajęć związanych z edukacją przedmiotową i zajęciami pozalekcyjnymi
 8. Zarządzanie szkołą i placówką oświatową.
   

Oferta powinna zawierać:

 • program szkolenia na rok szkolny 2019/ 2020,  (plik do pobrania)
 • w przypadku oferowania form szkolenia zdalnego:
  - sylabus dla  form on-line  (wzór własny),
  - preferowana platforma szkoleniowa,
  - opis organizacji szkolenia.
 • CV realizatora, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego i dokonań w dziedzinie, której dotyczy tematyka szkolenia. Mile widziane będą rekomendacje z dotychczasowej pracy w charakterze trenera.
 • Opis materiałów dla uczestnika i jeden  przykładowy. 
 • Ramowy kosztorys realizacji szkolenia z uwzględnieniem kosztów prowadzenia zajęć i przygotowania materiałów.
   

Oferty prosimy przesłać pocztą mailową iwona.wysocka@odnpoznan.pl lub dostarczyć do sekretariatu ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1.

Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2020, godzina 14:00
Dodatkowych inf. udziela  Iwona Wysocka - kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego ODN w Poznaniu e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl; tel. 508 38 18 63