www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Zapraszamy do współpracy! « powrót

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza wykładowców, ekspertów, trenerów do współpracy w przygotowaniu i realizacji form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22.

Oczekujemy współpracy w następujących obszarach tematycznych:

 1. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dobie zdalnego nauczania.
 2. Kształcenie zawodowe:
  - metodyka zajęć teoretycznych i praktycznych,
  - przygotowanie do egzaminów zawodowych;
  - analiza wyników egzaminów zawodowych i wdrożenie wniosków do pracy dydaktycznej
 3. Efektywna współpraca z rodzicami na różnych poziomach edukacyjnych.
 4. Dbanie o dobrostan ucznia, nauczyciela i rodziców, wychowanie po doświadczeniach pandemii
 5. Mindfulness w praktyce szkolnej.
   

Oferta powinna zawierać:

 • Założenia programowe: cele, treści, adresat, opis przebiegu zajęć , liczba godzin i organizacja szkolenia
 • w przypadku oferowania form szkolenia zdalnego:
  - sylabus dla  form on – line  (wzór własny),
  -  preferowana platforma szkoleniowa,
  - opis organizacji szkolenia.
 • CV realizatora, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego i dokonań w dziedzinie, której dotyczy tematyka szkolenia. Mile widziane będą rekomendacje z dotychczasowej pracy w charakterze trenera.
 • Opis materiałów dla uczestnika i jeden  przykładowy. 
 • Ramowy kosztorys realizacji szkolenia z uwzględnieniem kosztów prowadzenia zajęć i przygotowania materiałów.
   

Oferty prosimy przesłać pocztą mailową na adres: Iwona.wysocka@odnpoznan.pl lub dostarczyć do sekretariatu ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1.

Na zgłoszenia czekamy do 12 maja  2021, godzina 14:00

Dodatkowych inf. udziela  Iwona Wysocka - kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego ODN w Poznaniu, adres e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl; tel.: 508 38 18 63