www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Korzenie totalitaryzmu – cykl szkoleń MEN i IPN dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2019/2020 « powrót

Korzenie totalitaryzmu – cykl szkoleń MEN i IPN dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2019/2020

Tegoroczna edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli organizowanego we wszystkich oddziałach IPN dotyczy genezy i praktyki totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego.


Szkolenia organizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu przyjmą postać trzech kilkugodzinnych spotkań o charakterze warsztatowym. Praktyczne zajęcia oparte m.in. na pracy ze źródłami historycznymi oraz opracowaniami naukowymi poprzedzać będą wykłady przedstawicieli różnych nauk humanistycznych, specjalistów w zakresie metodologii badań nad totalitaryzmem, kultury i religii przedwojennych Niemiec oraz rewolucji bolszewickiej w Rosji.

Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu od stycznia do kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje rejestracja uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszyscy uczestnicy otrzymają związane z tematyką szkolenia materiały edukacyjne.

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu MEN i IPN jest obecność na wszystkich spotkaniach oraz zaproponowanie konspektu lekcji dotyczącej tematyki szkolenia i ćwiczeń dla uczniów opartych na materiałach prezentowanych podczas szkolenia (np. audiowizualnych).

Pozostali uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń zaplanowane jest na jesień 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych spotkań będą publikowane na stronie internetowej poznańskiego Oddziału IPN i jego profilu FB.

Koordynator: Agnieszka Kołodziejska e-mail: agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl  tel. 61 835 69 55