www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2019/2020 « powrót

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2019/2020

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2019/20 

Zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.


Cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis funkcjonowania programu

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności
w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie
„Od grosika do złotówki”, obejmują wszystkie edukacje, tym samym umożliwiają nauczycielowi  włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowano 2 scenariusze zajęć na każdy miesiąc oraz bardzo bogatą bazę pomysłów do dowolnej realizacji przez nauczyciela.


Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

Nauczyciel otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne.

Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak ważne są pieniądze w życiu rodziny”. W trakcie podróży jest też czas,
w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Podczas wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Najistotniejsze umiejętności nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja, podatki, gotówka,
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz  wartość nabywczą pieniędzy,
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu, bogactwo, skarby,
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta,
 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Rodzice

 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań,
 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami.

Nauczyciele

 • włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu „Od grosika do złotówki”.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

czerwiec  2019 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2019/20), liczba miejsc jest ograniczona),

październik – listopad 2019 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),

grudzień 2019, styczeń - czerwiec 2020, wrzesień - grudzień 2020 – wdrażanie projektu.

Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz PZU PomocToMoc.

Więcej informacji na stronie projektu http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl

 

Bogusława Rajska

koordynator ogólnopolski projektu

Urszula Wittchen

Regionalny koordynator projektu

Od grosika do złotówki

Nauczyciel konsultant

tel. 61 85 84 732, 508-381-786

mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl