www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

70 lat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu « powrót

70 lat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

5 listopada na terenie MTP Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego, świętował swoje 70. urodziny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas uroczystości. Dziękujemy za gratulacje i życzenia, zarówno te składane osobiście podczas gali jak i te, które dotarły do naszego Ośrodka. Cieszymy się bardzo ze współpracy z różnymi instytucjami i mamy nadzieję na jej dalszy owocny rozwój w przyszłości.

W jubileuszowej gali udział wzięli: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzena Wodzińska, wicekurator oświaty, rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, przedstawiciele władz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, dyrektorzy instytucji kultury: teatrów, muzeów, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, instytucji zajmujących się ochroną przyrody, działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dyrektorzy placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w tym Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z Kalisza, Piły, Leszna, Konina, Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Nie zabrakło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły z 12 powiatów, na terenie których działa ODN w Poznaniu, a także dyrektorów szkół, przedszkoli, doradców metodycznych, aktualnych i emerytowanych pracowników Ośrodka oraz poprzedzających go instytucji.

Marszałek Marek Woźniak w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Ośrodka w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Bogactwo oferty i szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, obejmującym wszystkie zaproszone na jubileusz instytucje, jest podstawą wysokiej oceny działalności Ośrodka i skłania do rozważenia możliwości dalszego rozwoju placówki w oparciu o nowocześnie zaprojektowaną koncepcję rozwoju, wynikającą także z realizowanego obecnie projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Życzenia jubilatowi przekazali także Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor UP prof. dr hab. Jan Pikul, Wielkopolski Wicekurator Oświaty – dr Krzysztof Błaszczyk. Jubileuszowe gratulacje dotarły od europoseł – dr Krystyny Łybackiej i Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.
W trakcie uroczystości przedstawiciele instytucji współpracujących z ODN w Poznaniu otrzymali jubileuszowe medale 70-lecia Ośrodka.
W części artystycznej goście wysłuchali koncertu zespołu Affabre Concinui. Po części oficjalnej życzeniom i rozmowom nie było końca.

Ośrodek na przestrzeni 70  lat przechodził kilka przekształceń i zmieniał nazwy, ale cały czas jednakowo kompetentnie służył wieloraką pomocą wielkopolskim nauczycielom i uczniom. Swoją ofertę kieruje do nauczycieli pracujących w 12 powiatach województwa wielkopolskiego, czyli w sumie do około 35 273 nauczycieli, którzy kształcą 292 710 uczniów.
Głównym zadaniem Ośrodka jest – poprzez różne formy kształcenia ustawicznego – tworzenie warunków do podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w Wielkopolsce. Rocznie z jego oferty, przygotowanej przez nauczycieli konsultantów oraz specjalistów i 53 doradców, powoływanych przez jednostki prowadzące szkoły, korzysta ok. 20 tysięcy nauczycieli. 

Realizację zadań ODN wspiera ponad 50 instytucji, m.in.  uczelnie, teatry, muzea, CTK TRAKT, Palmiarnia, Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, a także Lasy Państwowe i Parki Krajobrazowe oraz policja i straż pożarna.
Do najbardziej wizerunkowych przedsięwzięć Ośrodka należą, organizowane od 22 lat, Targi Edukacyjne, które wspiera także Samorząd Województwa Wielkopolskiego i  Międzynarodowe Targi Poznańskie, a ostatnio najnowocześniejszy projekt skierowany do 600 wielkopolskich szkół pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Od 10 lat pracownicy ośrodka realizują też projekt „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, w którym wzięło już udział ponad 100 tys. uczniów wielkopolskich szkół.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu posiada m.in. tytuł Miejsce Odkrywania Talentów, nadany w 2013 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach promocji miejsc, gdzie rozwijane są talenty uczniów. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Honorową Dobosza Powstania Wielkopolskiego za wkład w upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a we wrześniu tego roku – Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.