www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach Grantów WKO « powrót

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach Grantów WKO

 

Granty realizowane przez ODN w Poznaniu
G01

Zajęcia artystyczne w szkole i przedszkolu. Sensoplastyka. Rozwój przez zabawę i sztukę. Integracja sensoryczna, stymulowanie rozwoju małego dziecka. Inteligencja ręki - rozwój   Nabór zamknięty.

 G02

Zajęcia wychowania fizycznego - jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna  Nabór zamknięty.

 G03

Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu  Nabór zamknięty.

 G04

Rozwijanie samorządności uczniów – szkolenie dla opiekunów samorządów szkolnych  Nabór zamknięty.

 G05 Techniczne aspekty wykorzystania „Aktywnej tablicy” z elementami dydaktyki. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”  Nabór zamknięty.
G06 Praca nauczyciela informatyki w świetle praw autorskich i RODO

 

Granty realizowane przez inne Ośrodki
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii - szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów  - szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - Symbol G/36

Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami
- szkolenie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań.
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych i informatycznych na każdym etapie kształcenia
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie