www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

chemia

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Polonis-Borodynko Katarzyna Poznań

XX Liceum Ogólnokształcące, Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 111

61 820 82 03
doradca.polonis-borodynko@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 11.30 - 12.15
czwartek 7.15 - 8.00

Polonis-Borodynko Katarzyna Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-26 17:00 Nowy system oceny pracy nauczyciela, rola i zadania doradcy metodycznego (konferencja inauguracyjna). LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele chemii
2018-10-17 15:30 Przypomnienie zasad publikacji materiałów na platformie sieci współpracy i samokształcenia, bezpieczne pobieranie materiałów. XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii
2018-10-24 15:30 WR57 „Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej” - dobór i adaptacja warunków i sposobów realizacji treści programowych w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych zgodnych z PP ODN Górecka 1 Poznań nauczyciele chemii i biologii
2018-11-28 16:30 Kompetencje cyfrowe pod kątem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci oraz ochrony przed cyberprzemocą. Technikum nr 19, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 352/360 nauczyciele chemii
2018-12-06 08:00 Łączenie edukacji przyrodniczej i informatycznej na lekcjach chemii (lekcja otwarta). XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii
2019-01-10 08:00 Jak w nowoczesny sposób uatrakcyjnić materiały dydaktyczne? (lekcja otwarta) XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii
2019-02-28 08:00 Inspirowanie ucznia do aktywności, rozwijania kreatywności i samodzielności na lekcjach chemii (lekcja otwarta). XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii
2019-03-08 15:20 Wdrażanie profilaktyki agresji i przemocy w klasie, obcokrajowiec w polskiej szkole. XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii
2019-03-13 15:30 WR55 „Tam sięgaj, gdzie (nie tylko) wzrok ….” - doświadczenia laboratoryjne z chemii i fizyki zgodne z podstawą programową i umocowanie ich w osiągnięciach neurodydaktyki. ODN Górecka 1 Poznań nauczyciele chemii i fizyki
2019-04-05 15:00 Wykorzystanie metod aktywizujących w realizacji podstawy programowej na lekcji biologii i chemii. Metoda projektu. XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii i biologii
2019-05-23 08:50 Doświadczenia i eksperymenty na lekcjach chemii (lekcja otwarta rejestrowana). XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii
2019-05-31 15:15 Różnorodna oferta propozycji wydawniczych - wspólne ustalenie zasad wyboru. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/19, diagnoza potrzeb. XX LO w Poznaniu nauczyciele chemii