www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

edukacja dla bezpieczeństwa

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Nowak Marek Poznań

Zespół Szkół Komunikacji, Poznań, ul. Fredry 13

61 852 06 42
doradca.mareknowak@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 8.00- 9.00
czwartek 15.00 - 17.00
sala 33, III piętro

Nowak Marek Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-27 16:00 „Zmiany w podstawach programowych EDB w szkole podstawowej i ponad-podstawowej oraz kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, w pracy i działaniu nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Zakres pomocy doradcy metodycznego EDB w realizacji zadań związanych z oceną pracy nauczycieli EDB. Wymiana doświadczeń poprzez sieci współpracy i samokształcenia”. Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 auczyciele EDB szkół podstawowych i ponad- podstawowych
2018-09-27 08:00 Lekcja otwarta na temat: Zagrożenia indywidualne i zbiorowe. Charakterystyka wybranych zagrożeń dnia codziennego. Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Chętni nauczyciele
2018-10-23 15:15 Lekcja otwarta na temat: Ludność cywilna na rzecz obronności państwa. Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika XXXII Liceum Ogólnokształcące ul. Bukowska, sala nr 106 Chętni nauczyciele
2018-10-25 16:00 Warsztaty: Wykorzystanie e-podręcznika i filmów poglądowych na lekcjach EDB w klasie ósmej szkoły podstawowej Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych
2018-11-08 15:00 DORADCA METODYCZNY POLECA KURS DA 30 „Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy” Pozostałe terminy 12, 15, 19, 22 listopada Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Poznań, ul. Rycerska 10 Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2018-11-28 16:00 Warsztaty: Przykłady rozwiązań metodycznych nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.w szkole podstawowej. Korelacja tematów z różnych podręczników - przykłady dobrych praktyk w sieci współpracy i samokształcenia. Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych
2018-12-07 09:00 DORADCA METODYCZNY POLECA III MIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Z perspektywy stu lat niepodległości”. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Toruń 7-8 grudnia 2018 Chętni nauczyciele
2018-12-13 16:00 Warsztaty: Rozwiązania metodyczne w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z uwzględnieniem nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 auczyciele EDB szkół ponadpodstawowych
2019-02-28 15:00 Konferencja: Jak uczyć o postępowaniu w sytuacjach zagrożeń? Teoria i praktyka. Z doświadczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A, Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2019-02-28 09:50 Lekcja otwarta na temat: Czynności życiowe poszkodowanego i postępowanie na miejscu wypadku. Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Chętni nauczyciele
2019-03-16 09:00 DORADCA METODYCZNY POLECA Kurs B18 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Nauczyciele EDB i pracujący na wszystkich etapach edukacji
2019-03-29 15:00 Warsztaty: Wykorzystanie zapisów wybranych międzynarodowych konwencji (statusu uchoźców, o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet itp.) Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2019-04-25 15:00 Warsztaty: Lekcje EDB jako przykład wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów – wczoraj i dziś. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2019-05-30 09:50 Lekcja otwarta na temat: Tamowanie krwotoków i unieruchamianie złamań. Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Chętni nauczyciele
2019-05-30 16:00 Warsztaty: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli . Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Zespół Szkół Komunikacji ul. Fredry 13, sala nr 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponad-podstawowych