www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

historia i wos

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Dziel Anna Gniezno

Szkoła Podstawowa nr 1, Gniezno, ul. św. Jana 2a

61 426 16 96
doradca.dziel@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 13.45 - 14.45
czwartek 11.50 - 12.50


Judek Dariusz Poznań

Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, Poznań, ul. Słowackiego 58/60

61 841 77 19
doradca.judek@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 10.50 - 11.35
czwartek 9.50 - 10.35

Surdyk-Fertsch Wiesława miasto i gmina Skoki

Szkoła Podstawowa, Skoki, ul. Rogozińska 1

61 812 40 21
doradca.surdyk-fertsch@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 14.00 - 15.00
czwartek 14.00 - 15.00

Dziel Anna Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-10-04 09:00 Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Urząd Marszałkowski w Pozniau zainteresowani nauczyciele
2018-10-18 16:00 "Strażnicy pamięci" - gra miejska z okazji 100 rocznicy powstania wielkopolskiego Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie, ul. Pocztowa zainteresowani nauczyciele
2018-11-06 17:00 Ewaluacja pracy ucznia i nauczyciela - konsultacje Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciele
2018-11-24 11:00 Doradca poleca - Nowe Muzeum – nowe perspektywy współpracy (http://www.muzeumgniezno.pl/pl/zapowiedzi/986) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zainteresowani nauczyciele
2018-12-06 16:30 Doradca poleca: "Historia zapisana w nazwach własnych" Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie Zainteresowani nauczyciele
2018-12-17 14:55 Stosowanie TIK w nauczaniu wos – odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana zainteresowani nauczyciele
2019-01-09 16:45 Sieci - współpraca na platformie moodle (rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciele
2019-02-04 14:55 Zastosowanie metody stolików eksperckich na lekcjach wos Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciele
2019-02-06 17:00 Młodzieżowe Dni Historii w Gnieźnie spotkanie organizacyjne Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieżnie zainteresowani nauczyciele
2019-03-14 11:45 Historia w klasie 4 - lekcja otwarta Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciele
2019-03-14 15:00 Spotkanie współorganizowane z IPN w Poznaniu termin zostanie potwierdzony Szkoła Podstawowa Milenium, ul. Okulickiego Wszyscy nauczyciele
2019-04-30 15:45 wos, klasa 8, lekcja otwarta Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciela
2019-05-16 10:45 Historia klasa 4 - Józef Piłsudski Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciela
2019-06-06 10:00 Młodzieżowe Dni Historii Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie, ul. św. Jana 2a zainteresowani nauczyciele

Judek Dariusz Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-26 15:30 Konferencja inauguracyjna. Praca z nową podstawą programową w szkole podstawowej z historii i wiedzy o społeczeństwie. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych
2018-10-05 09:00 Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Urząd Marszałkowski w Poznaniu zainteresowani nauczyciele
2018-10-16 08:55 Lekcja otwarta:Sejm Wielki Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele klas gimnazjalnych
2018-10-24 15:30 Rola doradcy metodycznego we wspieraniu nauczycieli w realizacji zadań określonych w rozporządzeniu o ocenie pracy nauczyciela. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2018-11-19 09:50 Lekcja otwarta: Powojenny podział świata. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2018-12-07 16:00 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących w grupie. V LO, ul. Zmartwychwstańców 10 zainteresowani nauczyciele
2019-01-10 15:30 Zasady mediacji w kontekście rozwiązywania problemów szkolnych. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2019-02-13 15:30 Gry miejskie sposobem propagowania wiedzy historycznej. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2019-02-26 08:55 Lekcja otwarta: Wiek wynalazków Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2019-03-13 15:30 Obcokrajowiec w polskiej szkole – wyzwania dydaktyczne wychowawcze. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2019-04-03 15:30 Escape room - możliwości zastosowania w nauczaniu historii. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2019-05-08 15:30 Tworzenie scenariuszy lekcji uwzględniających metody problemowe. Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2019-05-21 08:55 Lekcja otwarta: Powstanie Wielkopolskie -miejsca pamięci w Poznaniu Szkoła Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul.Słowackiego 58/60 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

Surdyk-Fertsch Wiesława Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-18 16:00 Konferencja inauguracyjna.Ocena pracy nauczyciela - rola i zadania doradcy metodycznego. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-09-26 15:00 Planowanie efektywnych działań w celu realizacji zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-10-04 09:00 Wystawa Filatelistyczna - Powstanie Wielkopolskie i polskie drogi do niepodległości .Konsultacje dla nauczycieli biorących udział w wystawie. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
2018-10-11 16:00 Warsztaty. Giełda wartości Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-10-23 16:00 Konsultacje.Zaplanowanie wraz z nauczycielami działań w ramach szkolnych projektów : 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-10-29 09:00 Lekcja otwarta : Wos : Konstytucja RP Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele wos szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-11-06 00:00 Lekcja otwarta z wykorzystaniem zasobów e-podręcznika :Polacy na frontach II wojny światowej Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele historii szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-11-20 16:00 Wykorzystanie e-podreczników oraz zasobów edukacyjnych Muzeum Walk Niepodległościowych i IPN Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele historii szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-11-27 16:00 Uczeń w roli mówcy. Jak przygotować ucznia do wystąpień publicznych. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-12-03 16:00 Moja miejscowość w czasach Powstania Wielkopolskiego -quest. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2018-12-10 15:00 Zaplanowanie wraz z nauczycielami działań w ramach szkolnych projektów : 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości ,Jarmark Bożonarodzeniowy, 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Pamiętamy, Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2019-01-07 09:00 Lekcja otwarta: Skoczanie w walkach Powstania Wielkopolskiego Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza nauczyciele historii szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2019-01-26 10:00 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym WNPiD UAM szkoły ponadpodstawowe
2019-02-06 15:30 Doradca poleca .Polski malowane dzieje . Wykorzystanie malarstwa artystycznego w edukacji historycznej. CKN Toruń nauczyciele przedmiotów humanistycznych
2019-02-09 10:00 Doradca poleca .Konkurs wiedzy o Stanisławie Mikołajczyku. WNPiD UAM szkoły ponadpodstawowe
2019-03-02 09:00 Jak przygotować ucznia do konkursu krasomówczego. WNPiD UAM zainteresowani nauczyciele
2019-03-23 09:00 Doradca poleca .Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim WNPiD UAM w Poznaniu zainteresowani nauczyciele
2019-04-04 15:30 Nauczyciel w roli mediatora. Szkoła Podstawowa Skoki zainteresowani nauczyciele
2019-04-25 16:00 Jak poradzić sobie ze stresem ? Szkoła Podstawowa Skoki zainteresowani nauczyciele
2019-05-14 16:00 Projekt edukacyjny metoda ułatwiającą kształcenie kompetencji kluczowych. Szkoła Podstawowa Skoki zainteresowani nauczyciele
2019-06-06 16:00 Tworzenie scenariuszy lekcji uwzględniających metody problemowe. Szkoła Podstawowa Skoki zainteresowani nauczyciele