www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

fizyka

Doradca Rejon Szkoła bazowa


Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-26 17:00 Inauguracja Nowy system oceny pracy nauczyciela LO św. Marii Magdaleny ul. Garbary 24 Nauczyciele fizyki
2018-10-03 16:00 Konferencja K04 w ofercie ODN Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły ODN ul. Górecka 1 Nauczyciele fizyki
2018-10-19 18:00 Polecam wykład otwarty dr M. Polińska O kobietach patrzących w niebo Obserwatorium Astronomiczne ul. Słoneczna 36 Uczniowie i nauczyciele fizyki
2018-10-24 16:30 Metody kształcenia eksperymentalnych obszarów aktywności ucznia w kontekście wymagań nowej podstawy programowej – projekt uczniowski. Sieci współpracy i samokształcenia VI LO ul. Krakowska 17a Nauczyciele fizyki
2018-11-14 10:45 Polecam wykład otwarty prof. H. Drozdowski Skąd się wzięły pierwiastki chemiczne we Wszechświecie Wydział Fizyki ul. Umultowska 85 Uczniowie i nauczyciele fizyki
2018-11-16 18:00 Polecam wykład otwarty prof. P. Dybczyński Co za rogiem - Galaktyczne sąsiedztwo Obserwatorium Astronomiczne ul. Słoneczna 36 Uczniowie i nauczyciele fizyki
2018-11-22 09:50 Wykorzystanie urządzeń mobilnych i e metod na lekcji Zajęcia otwarte VI LO ul. Krakowska 17a Nauczyciele fizyki
2018-11-26 16:00 Kurs DA 24 w ofercie ODN Są zjawiska na niebie i na ziemi VI LO ul. Krakowska 17a Nauczyciele fizyki
2018-12-12 10:45 Polecam wykład otwarty prof. R. Makarewicz Grzmot - dźwięk błyskawicy Wydział Fizyki ul. Umultowska 85 Uczniowie i nauczyciele fizyki
2018-12-14 18:00 Polecam wykład otwarty dr M. Michałowski Kosmiczna książka kucharska: jak powstają gwiazdy Obserwatorium Astronomiczne ul. Słoneczna 36 Uczniowie i nauczyciele fizyki
2018-12-19 16:30 Współpraca z rodzicami jako szansa do prowadzenia zintegrowanych działań dydaktyczno-wychowawczych VI LO ul. Krakowska 17a Nauczyciele fizyki
2018-12-20 13:40 Metody wyrabiania nawyku poszerzania wiedzy uczniów poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych Zajęcia otwarte VI LO ul. Krakowska 17a Nauczyciele fizyki
2019-01-09 16:30 Nowoczesne formy sporządzania notatek VI LO ul. Krakowska 17a Nauczyciele fizyki