www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

języki obce

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Golik-Czarnecka Anna powiat poznański

Zespół Szkół nr 1, Swarzędz, os. Mielżyńskiego 5a

61 817 22 81
doradca.golik-czarnecka@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 08.15 - 09.00
wtorek  15.25 - 16.10

Rączka Agnieszka Gniezno

Szkoła Podstawowa nr 1, Gniezno, ul. św. Jana 2a

61 426 16 96
doradca.raczka@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek  8.45 - 10.15
czwartek 13.40 - 14.30

Golik-Czarnecka Anna Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-26 16:00 Europejski Dzień Języków w ODN w Poznaniu. Konferencja inaugurująca współpracę doradcy z nauczycielami r roku szk. 2018/2019 ODN Poznań Nauczyciele języków obcych - wymagana rejestracja na stronie ODN
2018-10-03 16:00 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. ODN Poznań Nauczyciele języków obcych - wymagana rejestracja na stronie ODN
2018-10-24 16:00 Ocena pracy nauczyciela – rola i zadania doradcy metodycznego. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem Proszę o potwierdzenie obecności.
2018-11-05 10:00 Budowanie scenariusza zajęć w oparciu o materiały autentyczne – lekcja otwarta Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych. Proszę o potwierdzenie obecności.
2018-12-13 16:30 Wykorzystanie sieci współpracy i samokształcenia oraz narzędzi IT do dzielenia się wiedzą i zasobami w toku wdrażania nowej podstawy programowej. Warsztaty. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych. Proszę o potwierdzenie obecności.
2019-01-07 16:15 New Year’s Resolutions. Ocenianie kształtujące na lekcji w szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia otwarte. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych. Proszę o potwierdzenie obecności.
2019-02-19 09:00 Kulturotwórcza rola popkultury w nauczaniu języka angielskiego. Wykład "Universum Marvela: Postacie z komiksów jako herosi współczesnej mitologii". Konkurs czytelniczy z języka angielskiego. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem Proszę o potwierdzenie obecności.
2019-03-13 16:00 Cyfrowi tubylcy we współczesnej szkole. My uczymy ich, czy oni uczą nas? Warsztaty poświęcone wspieraniu uczniów w procesie uczenia się. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem Proszę o potwierdzenie obecności.
2019-04-04 11:00 Tworzenie scenariusza zajęć z wykorzystaniem materiałów autentycznych do wzbogacenia treści podręcznikowych. Zajęcia otwarte. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych. Proszę o potwierdzenie obecności.
2019-04-11 16:00 Nowa podstawa programowa – nowe wyzwania. Jak dokonać wyboru programu nauczania? Czy warto modyfikować program lub pisać własny? Jaki podręcznik wybrać? Warsztaty. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych. Proszę o potwierdzenie obecności.
2019-05-27 13:45 My carbon footprint. Metody aktywizujące i elementy oceniania kształtującego na lekcji języka obcego. Zajęcia otwarte. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych - wymagana rejestracja na stronie ODN
2019-06-06 16:00 Konferencja podsumowująca rok pracy doradcy. Możliwości, wyzwania, korzyści i trudności związane ze stosowaniem zasad oceniania kształtującego na lekcji języka obcego. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Nauczyciele języków obcych. Proszę o potwierdzenie obecności.

Rączka Agnieszka Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-24 16:00 Konferencja inauguracyjna Ocena pracy nauczyciela - rola i zadania doradcy metodycznego Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych
2018-09-27 11:50 Multimedia na lekcji języka obcego-lekcja otwarta( udział po uzgodnieniu) Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych ( stażyści)
2018-10-18 16:00 "Strażnicy Pamięci"- Gra Miejska związana z 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego, Gimnazjum nr 2 Gniezno ul.Pocztowa n-le szkół podstawowych i gimnazjów
2018-11-07 16:00 Praca z uczniem zdolnym-warsztaty Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych uczący języka angielskiego
2018-11-17 00:00 Doradca poleca: Języki ODNoWa - konferencja Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań n-le szkół podstawowych
2018-11-22 14:00 1.Szkolenie Delfort 2.Praca z uczniem zdolnym-przygotowanie do Festiwalu Piosenki Niemieckiej II LO ul.Dąbrówki n-le szkół podstawowych uczacy języka niemieckiego
2018-12-10 16:00 Europejskie Programy Edukacyjne-konsultacje ( po uzgodnieniu) Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych
2019-01-07 08:00 Multimedia na lekcji języka obcego-lekcja otwarta ( po uzgodnieniu) Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych ( kontraktowi)
2019-01-09 16:45 Sieci-współpraca na platformie moodle (rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli) Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych i gimnazjów
2019-02-19 15:00 Doradca Poleca Nowa podstawa programowa ZSEO ul.Chrobrego 23 n-le jęz.obcych
2019-02-28 10:00 Doradca poleca EDU TEC III Ogólnopolski Kongres Oświatowy MTP n-le szkół podstawowych i gimnazjów
2019-03-01 10:00 Doradca poleca XXIII Targi Edukacyjne MTP n-le szkół podstawowych i gimnazjów
2019-03-04 16:00 Praca z uczniem zdolnym-warsztaty II Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych i gimnazjów
2019-03-12 13:00 Festiwal Piosenki Niemieckiej II LO ul.Dąbrówki n-le języka niemieckiego szkół podstawowych i gimnazjów
2019-03-18 15:00 Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych - sesja dla nauczycieli języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a nauczyciele jęz.angielskiego
2019-03-18 16:00 Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych - sesja dla nauczycieli jęz.niemieckiego Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a nauczyciele jęz. niemieckiego
2019-04-01 15:00 Jak działa pamięć - jak się uczyć? Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych
2019-04-26 09:00 Praca z uczniem zdolnym - Finał Miejski Gnieźnieńskiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych Szkoła Podstawowa nr 8 n-le języka angielskiego szkół podstawowych
2019-05-09 10:00 Praca z uczniem zdolnym- Finał Miejski Gnieźnieńskiego Konkursu Języka Angielskiego Gimnazjalistów Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le języka angielskiego gimnazjów
2019-05-20 08:00 Wykorzystanie multimediów na lekcjach języka obcego.Proszę o potwierdzenie obecności:doradca.raczka@odnpoznan.pl Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Św.Jana 2a n-le szkół podstawowych