www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

biologia

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Skrzypczak Hanna Poznań

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, Poznań, ul. Garbary 24

61 852 77 05
doradca.hskrzypczak@odnpoznan.pl

Dyżur:
wtorek  9.50 - 10.35
czwartek 12.45 - 13.30

Ziomek Renata Poznań

XX Liceum Ogólnokształcące, Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 111

61 820 82 03
doradca.ziomek@odnpoznan.pl

Dyżur:
wtorek 10.35 - 11.20
piątek 11.35 - 12.20

Skrzypczak Hanna Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-26 17:00 Nowy system oceny pracy nauczyciela - konferencja inauguracyjna. (zadania doradcy metodycznego, oferta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii, chemii, fizyki i przyrody
2018-10-03 16:00 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. ( KO5 - rejestracja przez stronę ODN) ODN Poznań ul. Górecka 1 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2018-10-10 15:30 Sztuka sprzymierzeńcem nauczyciela biologii cz.2 ( DA26 - rejestracja na stronie ODN) ODN Poznań ul. Górecka nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2018-10-17 15:30 Metody badawcze jako sposoby rozwijania zainteresowań i kreatywności uczniów na lekcjach biologii. (DA27 - rejestracja na stronie ODN) ODN Poznań ul. Górecka nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2018-11-27 08:55 Lekcje biologii w oparciu o działania uczniów - zajęcia otwarte. " Różnorodność biologiczna" (1h), Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2018-11-27 09:50 Lekcja biologii w oparciu o działanie i zabawę - zajęcia otwarte."Składniki nieorganiczne organizmów". (2h) Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2018-12-12 17:00 Skuteczna komunikacja w pracy nauczyciela.Integralne podejście do procesu nauczania i wychowania. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii, przyrody wychowania do zycia w rodzinie
2019-02-20 17:00 Warunki do samodzielnego działania ucznia i twórczego rozwiązywania problemów. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii szkół ponadpodstawiwych
2019-03-05 15:30 Lekcje biologii w oparciu o działanie odkrywanie, przeżywanie i zabawę. (WR58 - rejestracja na stronie ODN) ODN Poznań ul. Górecka nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-03-20 18:00 Eduroomy w edukacji przyrodniczej. ODN Poznań ul. Górecka 1 nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i wszyscy zainteresowani tematem
2019-04-24 15:30 Nauczanie poprzez dociekanie naukowe i odkrywanie ( DA33- rejestracja na stronie ODN) ODN Poznań ul. Górecka 1 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-05-21 08:55 Koncepcje, metody i formy pracy wspierające aktywność uczniów na lekcjach biologii. "Przestrzenna organizacja komórki." - zajęcia otwarte Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-06-04 08:55 Formy pracy wspierające zainteresowania i aktywność uczniów na lekcjach biologii - wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji popularnonaukowych. - zajęcia otwarte Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-06-05 15:30 Lekcje botaniki jako przygoda edukacyjna. (WR56 - rejestracja na stronie ODN) ODN Poznań ul. Górecka 1 nauczyciele biologii

Ziomek Renata Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2018-09-26 17:00 Nowy system oceny pracy nauczyciela, rola i zadania doradcy metodycznego. Przedstawienie oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz oferty doradcy. Diagnoza potrzeb. Liceum ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
2018-10-17 15:30 Bezpieczne pobieranie i publikowanie materiałów na platformie sieci współpracy i samokształcenia przez nauczycieli biologii. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, oddziałów gimnazjalnych
2018-10-24 15:30 WR57 Wsparcie nauczycieli w doborze i adaptacji warunków i sposobów realizacji treści programowych w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych zgodnym z podstawami programowymi. „Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej” ODN Górecka 1 Poznań nauczyciele biologii i chemii SP, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
2018-11-28 16:30 Kompetencje cyfrowe pod kątem odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieciowych i ochrony przed cyberprzemocą. Technikum nr 19, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 352/360 nauczyciele biologii, wdż SP i gimnazjów i chemii SP, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
2018-12-03 11:40 Przyczyny, przebieg i skutki mutacji. Kształcenie i wychowanie w kierunku odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych przez nauczyciela.Lekcja otwarta DaVinci przy SWPS,ul. Kutrzeby 11, Poznań, II pietro, sala 230 nauczyciele biologii SP, gimnazjów
2019-01-08 13:30 Nowoczesne materiały dydaktyczne uatrakcyjniające lekcje biologii: „Rozszerzona rzeczywistość”. Lekcja otwarta. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, gimnazjów
2019-02-26 14:15 Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego pod katem kształcenia rozwijającego kreatywność, samodzielność i innowacyjność uczniów na lekcji biologii. Lekcja otwarta. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, gimnazjów
2019-03-08 15:20 Wdrażanie dydaktycznej i wychowawczej roli szkoły w pracy z obcokrajowcem na lekcji biologii. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, gimnazjów
2019-04-05 15:00 Wykorzystanie metod aktywizujących w realizacji podstawy programowej na lekcji biologii. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, gimnazjów - warsztaty 4-godzinne kończące się wypracowanymi przez n-li materiałami publikowalnymi
2019-05-31 15:15 Narzędzia rozwoju własnego i rozwoju innych pod kątem wprowadzenia doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Diagnoza potrzeb. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, gimnazjów
2019-06-04 12:20 Wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu dotyczącego kręgowców.”. Lekcja otwarta rejestrowana. XX LO os. Wichrowe Wzgórze 111, sala 2 nauczyciele biologii SP, gimnazjów