www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - w obszarze zarządzania (DZ)

DZ01 Wczoraj nauczyciel - dzisiaj dyrektor Nabór zamknięty
DZ02 Akty prawa regulujące funkcjonowanie szkół Nabór zamknięty
DZ03 Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej – obowiązujące przepisy i praktyczne rozwiązania Nabór zamknięty
DZ04 Zadania dyrektora związane ze zmianą procedury oceny pracy nauczyciela - powtórzenie Nabór zamknięty
DZ05 Dyrektor wobec zmian w procedurze awansu zawodowego - powtórzenie Nabór zamknięty
DZ06 Uchwały i decyzje administracyjne dyrektora szkoły Nabór zamknięty
DZ07 Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w myśl wymagań państwa Nabór zamknięty
DZ08 Obserwacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego Nabór zamknięty
DZ09 Zajęcia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ10 Lekcja języka polskiego pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ11 Lekcja języka obcego pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ12 Lekcje przedmiotów przyrodniczych pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ13 Lekcja matematyki pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ14 Lekcja informatyki pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ15 Lekcje przedmiotów artystycznych pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ16 Lekcje wychowania fizycznego pod lupą dyrektora Nabór zamknięty
DZ17 Zadania dyrektora w tworzeniu środowiska wspierającego pracę z dzieckiem z SPE Nabór zamknięty
DZ18 Uczniowie z doświadczeniem migracji (szkolenie z zaświadczeniem ORE) Nabór zamknięty
DZ19 Mediacja - nowa strategia współpracy w sytuacji konfliktu w szkole - szkolenie certyfikowane przez Polskie Centrum Mediacji Nabór zamknięty
DZ20 Kafejka dyrektora - spotkania dla tych, którzy chcą czegoś więcej Nabór nieuruchomiony
1 2