www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Webinaria (WEB)

WEB01 Łatwe zadanie – ilustrujemy opowiadanie Nabór otwarty
WEB03 Organizacja lekcji matematyki online Nabór otwarty
WEB04 Przykłady dobrych praktyk – jak ciekawie przeprowadzić lekcję historii Nabór otwarty
WEB05 Jak przygotować ucznia do konkursu historycznego Nabór otwarty
WEB06 Czy generał Władysław Sikorski musiał zginąć ? Wykorzystanie TIK w realizacji podstawy programowej historii Nabór otwarty
WEB07 Jak w atrakcyjny sposób kształtować kompetencje kluczowe na lekcji języka obcego? Nabór otwarty
WEB08 Europejski Dzień Języków w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wykorzystanie doświadczenia zdalnego nauczania w trybie stacjonarnym Nabór otwarty
WEB09 Projekt edukacyjny najlepszą inwestycją w nauczanie języka obcego Nabór otwarty
WEB10 Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego – propozycje materiałów wspierających nauczyciela i ucznia w czasie zdalnej nauki Nabór otwarty
WEB13 Prawidłowe żywienie przy wzmożonym wysiłku fizycznym Nabór otwarty
WEB14 Ocena na lekcji wychowania fizycznego – rola, zadania i funkcje Nabór otwarty
WEB15 Narzędzia TIK w zdalnej realizacji wychowania fizycznego Nabór otwarty
WEB17 Mitotwórcza rola sztuki. Spotkanie na wystawie czasowej: „Polska. Siła obrazu, malarstwo z okresu 1840-1918" Nabór otwarty
WEB20 Jak aktywizować młodzież poprzez pracę z filmem? Praktyczny przewodnik Nabór otwarty
WEB21 Film krótkometrażowy w edukacji polonistycznej i kulturowej Nabór otwarty
WEB23 Padlet – wirtualna tablica do pracy zdalnej Nabór otwarty
WEB24 LearningApps – wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń do motywowania uczniów Nabór otwarty
WEB25 Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze niepełnosprawnością intelektualną Nabór otwarty
WEB26 Pierwsze kroki w zdalnej edukacji dla uczniów z doświadczeniem migracji Nabór otwarty
WEB27 Wielokulturowa szkoła. Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym? Nabór otwarty
1 2 3