www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Uczymy się w zespole (UZ)

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym. Daje też dyrektorowi i nauczycielom szansę rzetelnej oceny obszarów do rozwoju własnej szkoły/placówki.

Propozycje szkoleń dla zespołów nauczycieli zostały pogrupowane wg wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Można również zamówić własny temat. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem spotkania.
  • Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń.
  • Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.
  • Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.
  • Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 600 zł dla szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania ODN w Poznaniu. Dla pozostałych jednostek spoza rejonu cena jest ustalana indywidualnie.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Mursztyn-Gorgoń,  e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, telefon: 618 584 772, 530 715 726

UZ00 Inny temat szkolenia Nabór otwarty

Wymaganie 1.: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

UZ01 Konwencja o prawach dziecka w pracy nauczyciela Nabór otwarty
UZ02 E-learning w praktyce szkolnej – indywidualizacja i wsparcie ucznia Nabór otwarty
UZ03 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór otwarty

Wymaganie 2.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


Wymaganie 3.: Uczniowie są aktywni.

UZ04 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania? Nabór otwarty
UZ05 Motywowanie uczniów do nauki- narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nabór otwarty
UZ06 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór otwarty
UZ07 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór otwarty
UZ08 Wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy dydaktyczno -wychowawczej Nabór otwarty
UZ09 Nowe technologie motywacją do aktywnego uczenia się Nabór otwarty
UZ10 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce szkolnej Nabór otwarty
UZ11 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Praktyczny poradnik wychowawcy Nabór otwarty
UZ12 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna Nabór otwarty
UZ13 Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych Nabór otwarty

Wymaganie 4.: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

UZ14 ABC mediacji - problematyka postępowania mediacyjnego w szkole Nabór otwarty
UZ15 Kształcenie bezpiecznego zachowania w internecie - bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych Nabór otwarty
UZ16 Agresja i przemoc w szkole. Co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać - profilaktyka i interwencja Nabór otwarty

Wymaganie 5.: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

UZ17 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór otwarty
UZ18 Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym w szkole? Nabór otwarty
UZ19 Rodzice i nauczyciele – rzecz o partnerskiej współpracy Nabór otwarty
1 2