www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Uczymy się w zespole (UZ)

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym. Daje też dyrektorowi i nauczycielom szansę rzetelnej oceny obszarów do rozwoju własnej szkoły/placówki.

Propozycje szkoleń dla zespołów nauczycieli zostały pogrupowane wg wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Można również zamówić własny temat. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem spotkania.
  • Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń.
  • Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.
  • Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.
  • Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 600 zł dla szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania ODN w Poznaniu. Dla pozostałych jednostek spoza rejonu cena jest ustalana indywidualnie.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Mursztyn-Gorgoń,  e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, telefon: 618 584 772, 530 715 726

UZ00 Inny temat szkolenia Nabór otwarty

Wymaganie 1.: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

UZ01 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór otwarty
UZ02 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE Nabór otwarty
UZ03 E-learning w praktyce szkolnej – indywidualizacja i wsparcie ucznia Nabór otwarty

Wymaganie 2.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


Wymaganie 3.: Uczniowie są aktywni.

UZ04 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór otwarty
UZ05 Motywowanie uczniów do nauki- narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nabór otwarty
UZ08 Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych Nabór otwarty
UZ09 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Praktyczny poradnik wychowawcy Nabór otwarty
UZ10 Agresja i przemoc w szkole – co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać (interwencja i profilaktyka) Nabór otwarty
UZ11 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór otwarty
UZ12 Kształtowanie bezpiecznego funkcjonowania w mediach społecznościowych Nabór otwarty
UZ13 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna Nabór otwarty

Wymaganie 5.: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

UZ14 Wspieranie twórczej postawy uczniów Nabór otwarty
UZ15 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania? Nabór otwarty

Wymaganie 6.: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

UZ16 Rodzice i nauczyciele – rzecz o partnerskiej współpracy Nabór otwarty
UZ17 Współpraca z rodzicami - szansa czy konieczność? Nabór otwarty

Wymaganie 7.: Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

UZ18 Kształcenie postaw uczenia się przez całe życie - doradztwo zawodowe na lekcjach wychowawczych Nabór otwarty
UZ19 Konwencja o prawach dziecka w pracy nauczyciela Nabór otwarty

Wymaganie 8.: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

UZ20 Ewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na samodoskonalenie zawodowe Nabór otwarty

Wymaganie 9.: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

UZ21 Prawa i obowiązki nauczyciela w kontekście wprowadzonych nowych przepisów prawa oświatowego Nabór otwarty
1 2