www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Uczymy się w zespole (UZ)

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym. Daje też dyrektorowi i nauczycielom szansę rzetelnej oceny obszarów do rozwoju własnej szkoły/placówki.

Propozycje szkoleń dla zespołów nauczycieli zostały pogrupowane wg wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Można również zamówić własny temat. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem spotkania.
  • Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń.
  • Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.
  • Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.
  • Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 600 zł dla szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania ODN w Poznaniu. Dla pozostałych jednostek spoza rejonu cena jest ustalana indywidualnie.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Mursztyn-Gorgoń,  e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, telefon: 618 584 772, 530 715 726

UZ00 Inny temat szkolenia Nabór zamknięty

Wymaganie 1.: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

UZ01 Psychologiczny warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ02 Strategia budowania koncepcji rozwoju szkoły Nabór zamknięty

Wymaganie 2.: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

UZ03 Ocenianie kształtujące czynnikiem wspomagającym ucznia w procesie uczenia się Nabór zamknięty
UZ04 Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
UZ05 Motywowanie uczniów do nauki – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ06 Dokumenty i materiały dydaktyczne w chmurze wirtualnej Nabór zamknięty
UZ07 Matematyka bez podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
UZ08 Metody kształcenia osób dorosłych. Podstawy andragogiki Nabór zamknięty

Wymaganie 3.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

UZ09 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego/edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty

Wymaganie 4.: Uczniowie są aktywni.

UZ10 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania Nabór zamknięty
UZ11 Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych Nabór zamknięty
UZ12 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór zamknięty
UZ13 Nowe technologie motywacją do aktywnego uczenia się Nabór zamknięty

Wymaganie 5.: Respektowane są normy społeczne.

UZ14 Kształtowanie i aktywizowanie postawy społecznej i obywatelskiej uczniów Nabór zamknięty
UZ15 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór zamknięty
UZ16 Agresja i przemoc w szkole – co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać (interwencja i profilaktyka) Nabór zamknięty
UZ17 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Praktyczny poradnik wychowawcy Nabór zamknięty
UZ18 Sprawiedliwość naprawcza w szkole – zasady mediacji i podstawowe techniki mediacyjne Nabór zamknięty

Wymaganie 6.: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

UZ19 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór zamknięty
1 2