www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Uczymy się w zespole (UZ)

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym. Daje też dyrektorowi i nauczycielom szansę rzetelnej oceny obszarów do rozwoju własnej szkoły/placówki.

Propozycje szkoleń dla zespołów nauczycieli zostały pogrupowane wg wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Można również zamówić własny temat. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.
  • Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń.
  • Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.
  • Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.
  • Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 700 zł dla szkół, przedszkoli i placówek.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Mursztyn-Gorgoń,  e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, telefon: 618 584 772, 530 715 726

UZ00 Inny temat szkolenia Nabór otwarty

Wymaganie 1.: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

UZ01 Suplement do nauki zdalnej. Jak zadbać o siebie? Nabór otwarty
UZ02 E-learning w praktyce szkolnej – indywidualizacja i wsparcie ucznia Nabór otwarty
UZ03 Office 365 Education w placówce oświatowej Nabór otwarty

Wymaganie 2.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

UZ04 Rozwijanie kompetencji matematycznych – szkolenie online na platformie Moodle Nabór otwarty

Wymaganie 3.: Uczniowie są aktywni.

UZ05 Aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się Nabór otwarty
UZ06 Motywowanie uczniów do nauki – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nabór otwarty
UZ07 Nowe technologie motywacją do aktywnego uczenia się Nabór otwarty
UZ08 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór otwarty

Wymaganie 4.: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

UZ09 Agresja i przemoc w szkole – co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać (interwencja i profilaktyka) Nabór otwarty
UZ10 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór otwarty
UZ11 ABC mediacji – problematyka postępowania mediacyjnego w szkole Nabór otwarty
UZ12 Konwencja o prawach dziecka w pracy nauczyciela Nabór otwarty
UZ13 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Praktyczny poradnik wychowawcy Nabór otwarty
UZ14 Kształcenie postaw uczenia się przez całe życie – doradztwo zawodowe na lekcjach wychowawczych Nabór otwarty
UZ15 Agresja wśród dzieci i młodzieży – budowanie odpowiedzialności i świadomości prawnej Nabór otwarty
UZ16 Środki psychoaktywne – skuteczne zapobieganie i oddziaływanie Nabór otwarty
UZ17 Zagrożenia w sieci – praktyczne i teoretyczne aspekty bezpiecznego użytkowania Internetu Nabór otwarty

Wymaganie 5.: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

UZ18 Działania wychowawcze – wspieranie ucznia w rozwoju Nabór otwarty
UZ19 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE Nabór otwarty
1 2