www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Studia podyplomowe

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest Punktem Konsultacyjno-Rekrutacyjnym (PKR) Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

W roku szkolnym 2018/2019 uruchomione zostaną studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Studia uzupełniające będą trwały jeden semestr.

Oferta dotyczy następujących kierunków:

Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1000 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1000 zł 100 zł
3. Zarządzanie oświatą 1 1200 zł 100 zł
4. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1 1200 zł 100 zł

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze,
  • wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów ODN w Poznaniu),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (35x45 mm), jeżeli będzie chciał otrzymać legitymację studencką,
  • podanie i umowa do wypełnienia.

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań