www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - doskonalenie przedmiotowe (DA)

DA01 Matematyczne doświadczenia przedszkolaków Nabór zamknięty
DA02 Radzenie sobie z emocjami ucznia w ramach wczesnego nauczania języka angielskiego Nabór zamknięty
DA03 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór zamknięty
DA04 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA05 Zrób to sam – projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA06 Od dużej do małej motoryki – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA07 Opowiadanie i opis w kształceniu zintegrowanym Nabór zamknięty
DA08 Edukacja matematyczna w klasach I-III Nabór zamknięty
DA09 Kształcenie językowe, literackie i kulturowe w kontekście nowej podstawy programowej języka polskiego Nabór zamknięty
DA10 Etyka komunikacji językowej Nabór zamknięty
DA11 Film krótkometrażowy jako źródło kontekstów w edukacji polonistycznej i kulturowej Nabór zamknięty
DA12 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA13 Film jako narzędzie pracy na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
DA14 Efektywne wykorzystanie ćwiczeń leksykalnych na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
DA15 Europejskie Portfolio Językowe w praktyce szkolnej Nabór zamknięty
DA16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
DA17 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA18 Lekcje matematyki w branżowej szkole I stopnia Nabór zamknięty
DA19 Przyjazna matematyka w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA20 Ocenianie na lekcji matematyki Nabór zamknięty
1 2