www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - doskonalenie ponadprzedmiotowe (DB)

DB01 Podstawy prawa oświatowego Nabór otwarty
DB03 Jak mówić aby nas słuchano, czyli sztuka wystąpień publicznych Nabór otwarty
DB04 Emisja i higiena głosu Nabór otwarty
DB06 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór otwarty
DB07 Jak biblioteka szkolna może skutecznie promować czytelnictwo? Bank pomysłów skutecznego promowania czytelnictwa przez biblioteki szkolne Nabór otwarty
DB13 Komiks jako metoda dydaktyczna – zastosowanie opowieści obrazkowych w szkole Nabór otwarty
DB15 Doświadczenia z wykorzystaniem czujników pomiarowych PASCO Nabór otwarty
DB16 Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy programowej Nabór otwarty
DB17 Kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu historii Nabór otwarty
DB18 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Nabór otwarty
DB19 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Nabór otwarty
DB21 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów- gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór otwarty
DB22 Bezpieczeństwo na drodze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB Nabór otwarty
DB02 Techniki efektywnego uczenia się cz. 2. Nabór zamknięty
DB05 Storytelling jako metoda pracy dydaktyczno - wychowawczej Nabór zamknięty
DB08 Wychowanie przez czytanie – wykorzystanie elementów biblioterapii w rozwoju ucznia Nabór zamknięty
DB09 Mind Mapping – efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia Nabór zamknięty
DB10 Rozszerzona rzeczywistość – nowoczesny sposób uatrakcyjniania materiałów dydaktycznych Nabór zamknięty
DB11 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB12 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
1 2