www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DZ14 Teatr w edukacji

Adresat

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz przedszkoli

Cele, po zajęciach uczestnik:

  • zna ofertę edukacyjną Teatru Animacji kierowaną do nauczycieli
  • skutecznie wspiera swoich nauczycieli w działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego uczniów

Treści:

  • Wspieranie nauczycieli dbających o rozwój kulturalny uczniów jednym z zadań dyrektora szkoły. Przedstawienie oferty artystycznej i edukacyjnej adresowanej do nauczycieli (Piotr Klimek i Agata Drwięga).
  • Wykład performatywny:  Budowanie pozytywnych relacji dyrektor-nauczyciel-rodzic-uczeń w oparciu o poznawanie i rozumienie zjawisk kultury, przede wszystkim teatru (dr Agata Wittchen-Barełkowska)
     

Miejsce spotkania:
Teatr Animacji w Poznaniu
al. Niepodległości 14
61-713 Poznań

Liczba godzin: 4

Autor programu: Agata Drwięga

Kierownik:
Teresa Radomska, e-mail: teresa.radomska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 731, tel. kom.: 508 381 771

Cena: 0.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.: 25.10.2019, godz. 11.00-14.30
Wybierz: