www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

TE15 Ale przecież to widać! – o uczniowskich rozumowaniach w zadaniach geometrycznych

Miejsce: MTP, Pawilon 15, Sala A

Adresat: nauczyciele matematyki

Współpraca: Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Forma: wykład otwarty

Cele:

  • Wsparcie nauczycieli w skutecznej realizacji wymagań ogólnych z podstawy programowej matematyki, szczególnie w zakresie - rozumowania i argumentacji.
  • Podniesienie jakości nauczania/uczenia się rozumowania matematycznego.

Program:
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną typy rozumowań matematycznych, przedyskutowana zostanie gotowość uczniów do ich stosowania w odniesieniu do teorii rozwoju inteligencji wg Piageta. Podłożem tej dyskusji będą przykłady uczniowskich rozwiązań zadań z geometrii na poziomie szkoły podstawowej. Materiał badawczy został zebrany podczas badań pilotażowych oraz właściwych zrealizowanych przez autorkę na ok.1500 uczniach w wieku 14 lat w okresie 2017-2018. Celem badań było sprawdzenie gotowości uczniów do stosowania operacji formalnych podczas rozwiązywania zadań matematycznych.

Prowadzący: dr Edyta Juskowiak, Zakład Dydaktyki Matematyki UAM, Pełnomocnik Dziekana WMiI UAM ds. współpracy ze szkołami, Kierownik Studiów Podyplomowych Matematyka

Kierownik:
– konsultant ds. nauczania matematyki ODN w Poznaniu
Jolanta Liskowska, e-mail: jolanta.liskowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 728, tel. kom.: 508 381 703

 

Cena: 0.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1: 1.03.2019, godz. 15.00-16.00
Nabór zamknięty.