www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

ZEM03 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym – język angielski

Adresat:

  • nauczyciele języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej, którzy przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego


Cel, po zajęciach uczestnik:

  • Zapozna się ze zmianami w wymaganiach ogólnych i szczegółowych  egzaminu  maturalnego

Treści:

  • Wymagania egzaminacyjne w kontekście podstawy programowej.
  • Zakres zmian obowiązujących na egzaminie w roku 2021.
  • Prezentacja zmian i konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych.  Uwzględnienie  specyfiki przedmiotu.
  • Wskazówki dotyczące pracy z uczniami podczas przygotowań do egzaminu.
  • Prezentacja materiałów  szkoleniowych, które ułatwią uczniom przygotowanie do egzaminu.

Liczba godzin: 6

Szkolenie składa się z części webinaryjnej 4h i 2h pracy samokształceniowej  na platformie Moodle

Autor programu: Ośrodek  Rozwoju Edukacji

Prowadzący: Anna Golik Czarnecka

Kierownik: Dorota Mursztyn-Gorgoń, dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, tel. 530 715 726

Cena: 0.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 23.01.2021, godz. 11.00-14.00
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: