www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

PE06 [Nie]pamięć miejsc pamięci

Czołówka projekt PE06
Logo Muzeum Żabikowo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie zapraszają do udziału w projekcie, który umożliwi Państwu realizację zajęć edukacyjnych związanych z upowszechnianiem i pogłębianiem wiedzy o II wojnie światowej i okupacji niemieckiej w Wielkopolsce. Projekt może być inspiracją do przeprowadzenia autorskich zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego.

Szczególnym walorem tego projektu jest poznanie historii, zasobów i form upamiętniania
w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Adresat
Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego uczący w starszych klasach szkoły podstawowej oraz nauczyciele uczący w szkołach na szczeblu ponadpodstawowym 

Cele:

  • wspomaganie nauczycieli w pogłębieniu i upowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej, Holocauście i okupacji hitlerowskiej w Polsce.
  • popularyzacja wiedzy na temat miejsc pamięci w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem
  • propagowanie nowoczesnych strategii edukacyjnych w kształtowaniu postaw patriotycznych

Współpraca

  • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie,
  • Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof  w Chełmnie nad Nerem.

Informacje organizacyjne
Uczestnicy projektu otrzymają poprzez spersonalizowany link pakiet materiałów merytoryczno-metodycznych związany z realizacją nowej podstawy programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, m.in.:

  • inaugurujący projekt materiał filmowy, nagrany w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,  zawierający prelekcje historyczne pt. „Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności żydowskiej w Kraju Warty w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej” (Jacek Nawrocik); „Obóz zagłady w Kulmhof” (Bartłomiej Grzanka); „Nasi sąsiedzi… Historia Michała P.” (Małgorzata Grzanka)
  • wirtualny spacer po miejscu pamięci w Chełmnie nad Nerem i w lesie rzuchowskim oraz wystąpienie pt. „Artefakty Kulmhof ? ślady życia i śmierci”, które przybliżą zinwentaryzowane zbiory muzealne oraz korzyści płynące z pracy z artefaktami podczas zajęć muzealnych (Magdalena Babik)
  • prezentację multimedialną o miejscu pamięci Stacja Radegast (historia i upamiętnienie) oddziału Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, która zrealizowana została przez pracowników ww. Muzeum

Zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym. Uczestnicy projektu otrzymają link do materiałów (wykłady, filmy, prezentacje).

Koszt
Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny

Termin
listopad – grudzień 2020
Premiera: 21.11.2020, godz. 11.00.

Projekt realizowany jest w ramach zadania „Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie ‒ działania edukacyjne”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ponadto zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 

 

Opieka nad projektem:

 

Cena: 0.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1.
Nabór zamknięty.