www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR65 Jak zachęcić ucznia do pracy? Motywacja, potencjał, poczucie wartości

Adresat
nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • poddaje refleksji sposób pracy z uczniem;
 • rozumie, jaki wpływ na ucznia ma automotywacja;
 • wie, jak skutecznie wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka;
 • potrafi zastosować informację zwrotną w kontaktach z uczniem;
 • sprawdza skuteczność wypracowanych podczas zajęć metod i technik motywacji;
 • zna metody i techniki wspomagające rozwój poszczególnych inteligencji wg teorii Howarda Gardnera.
Treści
 • Sposób komunikowania się z dzieckiem a etapy rozwoju mózgu (kontekst neurodydaktyki)
 • Skuteczna motywacja a system wartości ucznia. Jak pokazać uczniowi przydatność zagadnień szkolnych? W jaki sposób rozbudzić jego zainteresowanie? (budowanie szerokiego, współczesnego kontekstu)
 • Język motywacji: używane słownictwo a skuteczność motywacji.
 • Zwrócenie uwagi m.in. na rolę informacji zwrotnej w motywowaniu uczniów do pracy
 • Motywacja psychologiczna – jak szukać potencjału w sobie?
 • Złote zasady motywacji – próba opracowania oraz stworzenia technik motywacji dla nauczyciela
 • Wzmacnianie poczucie wartości i odpowiedzialności u dziecka według koncepcji Jespera Juula
 • Wachlarz moich inteligencji – rodzaje inteligencji według teorii Howarda Gardnera;
 • Cechy danej inteligencji – jak ją wzmocnić
 • Metody i techniki efektywnego uczenia się
Liczba godzin: 10
Autor programu: Małgorzata Dynowska, Agnieszka Gałązka-Kozłowska

Kierownik:
Małgorzata Hypś-Wolińska, e-mail: malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 723, tel. kom.: 508 381 644

Cena: 100.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: 22,28.10.2019, godz. 15.30-19.30
 • Grupa 2.: 20,27.04.2020, godz. 15.30-19.30
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.