www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB48 Powiedz to inaczej. Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Cel, po zajęciach uczestnik: zna zasady, które pozwalają zmienić sposób, w jaki wyraża się konflikt

Treści: Praktykowanie zasad omówionych w trakcie webinarium otwiera drogę do rozwiązywania spornej sytuacji przez zaangażowane strony. Konflikt przedstawiony będzie jako sposobność do pozytywnych zmian. Zdolność do efektywnego radzenia sobie z konfliktem to kwestia praktyki, stad podczas webinarium zostaną przedstawione przykłady ćwiczeń pomagających w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy widzą potrzebę zmiany stylu rozmowy w sytuacjach konfliktowych.

Liczba godzin: 2

Autor programu: Dorota Mursztyn-Gorgoń

Kierownik: Dorota Mursztyn-Gorgoń, dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, tel. 530 715 726

Cena: 20.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 7.12.2020, godz. 15.30-17.00
Wybierz: