www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB44 Matematyka na wyciągnięcie ręki

Cele
Uczestnik po zajęciach:

  • realizuje wymagania podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym rozwija kompetencje czytelnicze i matematyczne;
  • wykorzystuje dostępną literaturę dziecięcą do realizacji matematycznych projektów

Przebieg zajęć

  • Matematyka z patyka - wykorzystanie literatury pięknej do rozbudzania pasji matematycznych (na podstawie książek:"Matematyka ze sznurka i guzika”, "Liczymy na spacerze. Matematyka na każdą pogodę” - wyd. Zakamarki; "Liczymy razem”, "Wojna liczb”- wyd. Tako; "5 złotych”, "Liczymy się, czy to długo, czy krótko”, wyd. Dwie Siostry)
  • Matematyczne pomoce dydaktyczne, które można wykonać z przedmiotów codziennego użytku
  • Zabawy w parach z wykorzystaniem elementów metody froeblowskiej
  • Kreatywne karty pracy
  • Gry matematyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku

Osoby prowadzące: Małgorzata Swędrowska, Małgorzata Hypś-Woilińska, Kinga Koszewska, Agnieszka Pawłowska-Machunik

Kierownik:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 684

Cena: 35.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1: 5.11.2020 r., godz. 15.30-17.00
  • Grupa 2.
Wybierz: