www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB40 Interaktywne obrazy mówią więcej

Adresat
nauczyciele pracujący we wszystkich typach szkół

Cele, po zajęciach uczestnik:

  • zna możliwości serwisu  Thinglink i Genially
  • potrafi wzbogacić obraz o interaktywne elementy;
  • umie wykorzystać narzędzia TIK do aktywizowania i motywowania ucznia

Treści

  • Tworzenie interaktywnych obrazów w serwisie Thinglink i Genially.

Liczba godzin: 2
Autor programu: Tadeusz Nowik

Kierownik:

Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Cena: 30.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1: 03.11.2020, godz. 15.30-17.00
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: