www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB06 Czy generał Władysław Sikorski musiał zginąć ? Wykorzystanie TIK w realizacji podstawy programowej historii

Adresat
nauczyciele historii
Cele, po zajęciach uczestnik:
utrwali wiedzę z najnowszej historii Polski;
zdobędzie umiejętność wykorzystania TIK w nauczaniu historii;
pozna  zasoby internetowe jako źródła informacji;
uzyska zbiór materiałów źródłowych: ikonograficznych, kartograficznych, filmowych.  
 
Treści
  • Stosunki polsko-sowieckie od września 1939 do lipca 1943 r.
  • Stosunek aliantów do sprawy polskiej i jego ewolucja
  • Okoliczności śmierci gen. Władysława Sikorskiego i jej skutki dla sprawy polskiej
Liczba godzin: 4
Autor programu: Wiesława Surdyk-Fertsch

Kierownik:
Andrzej Surdyk, e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 508 381 745

Cena: 30.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: