www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB17 Mitotwórcza rola sztuki. Spotkanie na wystawie czasowej: „Polska. Siła obrazu, malarstwo z okresu 1840-1918"

Adresat
Cele, po zajęciach uczestnik:
 wzbogaci kompetencje merytoryczne i metodyczne, pozwalające na wykorzystanie dzieł sztuki zaprezentowanych na wystawie do realizacji wymagań podstawy programowej.
Treści
Webinarium poświęcone wystawie czasowej organizowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu
  • Oprowadzanie kuratorskie
  • Analizy - interpretacje - konteksty
  • Karty pracy do wystawy
Liczba godzin: 2
Autor programu: Olga Gałuszek

Kierownik:
Olga Gałuszek, e-mail: olga.galuszek@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 749, tel. kom.: 508 381 627

Cena: 30.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: