www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB14 Ocena na lekcji wychowania fizycznego – rola, zadania i funkcje

Adresat
nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna definicję, funkcje i rolę oceny w procesie nauczania;
  • zna rodzaje oceniania i umie je zastosować w praktyce;
  • jest świadomy roli, jaką pełni ocena w kształtowaniu postaw na lekcji wychowania fizycznego.
     
Treści
  • Wsparcie nauczycieli w ocenianiu realizacji zadań przez ucznia 
  • Stosowanie oceny jako narzędzia do motywowania ucznia, monitorowania oraz sprawdzania realizacji celów
  • Definicja, rodzaje i cele ocenniania
  • Korzyści oceniania dla ucznia i  nauczyciela
  • Kodeks oceniania
  • Pułapki oceniania
Liczba godzin: 3
Autor programu: Lidia Szajder, Anna Makowska, Stefan Tomczak

Kierownik:
Iwona Wesołowska, e-mail: iwona.wesolowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 530 694 642

Cena: 30.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1. 10.11.2020 godz.16.00-17.30
Nabór zamknięty.