www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB05 Jak przygotować ucznia do konkursu historycznego

Adresat
nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów historycznych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • potrafi wyszukiwać konkursy w sieci;
  • zbiera i selekcjonuje materiały niebędne do przygotowania uczniów;
  • zna typy zadań występujące w konkursach.
Treści
  • Przykłady konkursów historycznych
  • Tematyka konkursów – bibliografie konkursowe
  • Przykłady zadań konkursowych
  • Metodyka pracy z uczniem
  • Motywowanie do udziału w konkursie
Liczba godzin: 4
Autor programu: Andrzej Surdyk

Kierownik:
Andrzej Surdyk, e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 508 381 745

Cena: 30.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 25.11.2020 godz 17.30
Wybierz: