www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WR18 Jak konstruować sprawdziany dla uczniów klas I-III?

Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • konstruuje nauczycielskie sprawdziany zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego;  
 • określa miejsce zadania w taksonomii celu;  
 • zoperacjonalizuje cele kształcenia;
 • określa rodzaje i typy zadań testowych;
 • opracuje sprawdzian nauczycielski, uwzględniając poszczególne elementy: plan, kartoteka, schemat punktowania;
 • analizuje i interpretuje wyniki sprawdzianu w oparciu o opracowane narzędzia.
Treści
 • Wybrane aspekty pomiaru dydaktycznego
 • Rodzaje i typy zadań testowych
 • Etapy tworzenia sprawdzianu nauczycielskiego – plan, kartoteka, schemat punktowania
 • Przykłady innych sposobów monitorowania i kontrolowania wiedzy oraz umiejętności uczniów
Liczba godzin: 5
Autor programu: Urszula Wittchen

Kierownik:
Urszula Wittchen, e-mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 732, tel. kom.: 508 381 786

Cena: 40.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: 10.12.2019, godz. 15.30-19.15
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.