www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR18 Jak konstruować sprawdziany dla uczniów klas I-III?

Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • konstruuje nauczycielskie sprawdziany zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego;  
 • określa miejsce zadania w taksonomii celu;  
 • zoperacjonalizuje cele kształcenia;
 • określa rodzaje i typy zadań testowych;
 • opracuje sprawdzian nauczycielski, uwzględniając poszczególne elementy: plan, kartoteka, schemat punktowania;
 • analizuje i interpretuje wyniki sprawdzianu w oparciu o opracowane narzędzia.
Treści
 • Wybrane aspekty pomiaru dydaktycznego
 • Rodzaje i typy zadań testowych
 • Etapy tworzenia sprawdzianu nauczycielskiego – plan, kartoteka, schemat punktowania
 • Przykłady innych sposobów monitorowania i kontrolowania wiedzy oraz umiejętności uczniów
Liczba godzin: 5
Autor programu: Urszula Wittchen

Kierownik:
Urszula Wittchen, e-mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 732, tel. kom.: 508 381 786

Cena: 40.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: 10.12.2019, godz. 15.30-19.15
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.