www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR46 Programowanie w języku C++ - poziom rozszerzony

Adresat
nauczyciele pracujący w różnych typach szkół, zainteresowani zdobyciem rozszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w środowisku C++ (wymagana podstawowa wiedza z zakresu programowania)
Cele
Po zajęciach uczestnik:
 • potrafi posługiwać się środowiskiem uruchomieniowym DevC++
 • umie skonfigurować środowisko do pracy
 • potrafi śledzić działanie programu i usuwać błędy
 • potrafi stosować właściwe typy danych dla danego problemu
 • potrafi posługiwać się operatorami działań arytmetycznych i bitowych
 • umie zakodować algorytm szyfrowania danych
 • umie zakodować algorytm kompresji tekstu
 • potrafi stosować mechanizmy iteracyjne i rekurencyjne w realizacjach algorytmów
 • potrafi wykorzystywać dane z plików tekstowych i zapisywać do pliku wyniki
 • umie sortować dane z plików
 • umie wykorzystać mechanizmy przekazywania danych do funkcji przez referencje, wartość i wskaźnik
 • potrafi stosować zaawansowane struktury danych do budowy list i stosu
 • umie wykorzystać typy map i vector
 • potrafi realizować działania w NOP i poprawnie kodować je w C++
 • potrafi samodzielnie analizować przykładowe programy w C++
 • potrafi tworzyć samodzielnie programy realizujące określone algorytmy na podstawie analizy przykładów
 • umie komunikować się z prowadzącym za pośrednictwem platformy e-learningowej
Treści
1. DevC++
 • środowisko uruchomieniowe DevC++
 • praca z debugerem
2. C++, typy danych, operatory, wyrażenia i instrukcje. Programowanie C++
 • deklarowanie zmiennych - zmienne lokalne i globalne
 • operacje na plikach danych
 • własne funkcje - przekazywanie zmiennych przez wartość, referencje i wskaźnik
 • zagadnienia sortowania danych z plików
 • algorytmy iteracyjne i rekurencyjne porównanie w zadaniach
 • operacje bitowe, zmiana wartości bitu, przesunięcia bitowe
 • kompresja tekstu
 • typy structure, set, map, vector
 • listy i stos
 • zaawansowany kalkulator jako praktyczne wykorzystanie stosu i ONP
3. Ćwiczenia – programowanie (e-learning)
 • zapoznanie się z materiałami teoretycznymi i przykładami
 • samodzielne ćwiczenia z programowania
 • realizacja programów w C++ przetwarzających dane z plików
Terminy zajęć:
Grupa 1:
 • 4.01.2019, godz. 16.00-19.20
 • 5.01.2019, godz. 9.00-14.00
 • 11.01.2019, godz. 16.00-19.20
 • 12.01.2019, godz. 9.00-14.00

Zajęcia prowadzone trybem mieszanym: 20 godzin zajęć stacjonarnych i 6 godzin zajęć zdalnych.

Liczba godzin: 26
Autor programu: Grzegorz Telman

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Cena: 220.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.