www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR45 Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy

Adresat
nauczyciele pracujący w różnych typach szkół, zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu programowania od podstaw w środowisku C++
Cele
Po zajęciach uczestnik:
 • potrafi rozwiązywać problemy z życia codziennego, stosując podejście algorytmiczne
 • umie tworzyć schematy blokowe rozwiązywania prostych zadań matematycznych
 • wie, jak posługiwać się środowiskiem uruchomieniowym DevC++
 • umie skonfigurować środowisko do pracy
 • potrafi śledzić działanie programu i usuwać błędy
 • potrafi stosować właściwie operacje wejścia -  wyjścia
 • umie stosować właściwe typy danych dla danego problemu
 • posługuje się operatorami działań arytmetycznych i logicznych
 • stosuje konstrukcje sterujące języka C++
 • tworzy poprawne programy realizujące algorytmy obliczeniowe
 • potrafi stosować mechanizmy iteracyjne w różnych algorytmach
 • wykorzystuje dane z plików tekstowych do realizacji obliczeń i zapisywać do pliku wyniki
 • posługuje się własnymi funkcjami do rozwiązywania wybranych problemów z wykorzystaniem C++
 • wykorzystuje mechanizmy przekazywania danych do funkcji przez referencje i wartość
 • tworzy programy operujące ciągami tekstowymi (anagramy, palindromy)
 • posługuje się rekurencją do realizacji wybranych problemów
 • samodzielnie analizowuje przykładowe programy w C++
 • tworzy samodzielnie programy realizujące określone algorytmy na podstawie analizy przykładów
Treści
1. Algorytmika
 • wprowadzenie do algorytmiki
 • lista kroków
 • schemat blokowy
2. DevC++
 • środowisko uruchomieniowe DevC++
 • struktura programu w C++
3. C++, typy danych, operatory, wyrażenia i instrukcje. Programowanie C++
 • typy wbudowane
 • operatory w wyrażeniach
 • identyfikatory i zmienne
 • słowa kluczowe
 • konstrukcje sterujące
 • deklarowanie zmiennych - zmienne lokalne i globalne
 • wyrażenia obliczeniowe
 • operacje wejścia i wyjścia
 • stosowanie instrukcji warunkowych
 • różne rodzaje pętli i ich zastosowania
 • własne funkcje - przekazywanie zmiennych przez wartość i referencje
 • odczyt i zapis  danych do pliku dyskowego
 • tablice danych i zmienne tekstowe
 • zagadnienia sortowania danych
 • algorytmy klasyczne w praktyce
 • przykłady ciekawych programów
 • algorytmy rekurencyjne
4. Ćwiczenia - programowanie
 • zapoznanie się z materiałami teoretycznymi i przykładami
 • samodzielne ćwiczenia z programowania
 • realizacja programów w C++ przetwarzających dane liczbowe z plików tekstowych
 • przetwarzanie tekstów z plików tekstowych
Terminy zajęć:
Grupa 1:
 • 16.11.2018, godz. 16.00-20.00
 • 17.11.2018, godz. 9.00-15.00
 • 23.11.2018, godz. 16.00-20.00
 • 24.11.2018, godz. 9.00-15.00

Grupa 2:

 • 15.02.2019, godz. 16.00-20.00
 • 16.02.2019, godz. 9.00-15.00
 • 22.02.2019, godz. 16.00-20.00
 • 23.02.2019, godz. 9.00-15.00
Zajęcia prowadzone trybem mieszanym: 24 godziny zajęć stacjonarnych i 6 godzin zajęć zdalnych.
Liczba godzin: 30
Autor programu: Grzegorz Telman

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Cena: 230.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa 2.
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.