www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR70 Lekcje informatyki bez komputera - kolorowanie grafów i szyfrowanie

Adresat
nauczyciele matematyki i informatyki w klasach IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Cele:

  • wsparcie nauczycieli w skutecznej realizacji wymagań ogólnych z podstawy programowej informatyki, w tym w zakresie kształtowania myślenia algorytmicznego,
  • ukazanie piękna matematyki dyskretnej i sposobów na przekazywanie jej idei osobom niemającym dużej wiedzy w tej dziedzinie (np. uczniom).

Treści

  • Lekcja informatyki bez komputera - kryptologia. Jak kreatywnie z udziałem uczniów przedstawić idee fundamentalne dla kryptologii.
  • Lekcja informatyki bez komputera - kolorowanie grafów. Przykłady, jak algorytmicznie trudne zagadnienia grafowe mogą stać się są świetnym materiałem na lekcję, w której uczniowie odkrywają idee matematyki dyskretnej przez zabawę.

Liczba godzin: 4

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UAM, sala Rady Wydziału

UWAGA!
Warsztaty poprowadzą: prof. Frances Rosamond i prof. Michael Fellows z Uniwersytetu w Bergen -- współtwórcy światowego projektu edukacyjnego CS Unplugged, eksperci w popularyzacji matematyki i informatyki, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji.
Warsztaty odbywać się będą w języku angielskim, niemniej ze względu na warsztatowo-zabawowy charakter zajęć nawet słaba znajomość angielskiego nie powinna być przeszkodą w przyswajaniu treści.

Autor programu: dr Małgorzata Bednarska-Bzdęga, Paweł Perekietka, pawel.perekietka@gmail.com

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 0.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.: 16.09.2019, godz. 15.30-18.50
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: