www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WR51 Podstawy programowania w języku Python

Adresat
nauczyciele informatyki pracujący w różnych typach szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • potrafi zainstalować i skonfigurować środowisko programowania w języku Python;
 • umie posługiwać się zmiennymi różnego typu oraz wykonywać operacje z wykorzystaniem operatorów;
 • stosuje instrukcje warunkowe i pętle do realizacji prostych algorytmów;
 • wykorzystuje złożone typy danych;
 • tworzy własne funkcje i umieszcza je w modułach;
 • wykonuje operacje odczytu i zapisu danych z plików tekstowych;
 • wykonuje proste operacje na napisach;
 • sprawdza poprawność danych wejściowych z wykorzystaniem mechanizmu wyjątków.
Treści
Wprowadzenie do języka Python
  • Instalacja
  • Typy danych
  • Zmienne
  • Operatory
  • Wczytywanie danych i wyświetlanie wyników
Instrukcje sterujące w języku Python
  • Instrukcja warunkowa
  • Pętla for
  • Pętla while
  • Proste algorytmy, w tym: NWD, badanie podzielności, minimum i maksimum
 Złożone typy danych
  • Listy
  • Krotki
  • Zbiory
  • Słowniki
  • Algorytmy wykorzystujące złożone typy danych: wyszukiwanie w zbiorze uporządkowanym/nieuporządkowanym, sortowanie przez wybieranie i zliczanie
Funkcje i moduły
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Przekazywanie parametrów
  • Importowanie modułów
  • Tworzenie własnych modułów
Przetwarzanie plików tekstowych i operacje na napisach
  • Odczytywanie danych z pliku tekstowego
  • Zapisywanie danych do pliku tekstowego
  • Wykonywanie prostych operacji na napisach: długość napisu, wycinanie fragmentów napisów, zliczanie wystąpień, litery w napisie
Wyjątki
  • Typy wyjątków
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Reagowanie na sytuacje wyjątkowe
  • Wykorzystanie wyjątków do sprawdzania poprawności danych podawanych przez użytkownika
Analiza algorytmów, debugowanie, ćwiczenia (praca zdalna)
  • Analiza działania programów
  • Wyszukiwanie błędów
  • Ćwiczenia praktyczne
 
Zajęcia prowadzone trybem mieszanym: 24 godziny zajęć stacjonarnych i 6 godzin zajęć zdalnych.
Liczba godzin: 30
Autor programu: Bartosz Śledź

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Cena: 230.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
 • Grupa 1. 24.10; 7.11; 14.11.2020 godz. 9.00-15.30
Wybierz: