www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DA20 Lekcje botaniki jako ciekawa przygoda cz.2

Adresat
nauczyciele biologii
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • zaplanuje zajęcia rozbudzające i rozwijające  zainteresowania botaniką;
 • zorganizuje działania uczniów  związane z oznaczaniem roślin;
 • rozbudzi ciekawość szczegółami budowy morfologicznej roślin, szczególnie liści i kwiatów;
 • zorganizuje ciekawe zajęcia terenowe.
Treści
Metody/formy/sposoby pracy na lekcjach botaniki i zajęciach terenowych rozwijające ciekawość poznawczą:
 • oznaczanie roślin z pomocą kluczy i atlasów
 • wykorzystanie  rysunków, obrazów, fotografii, suszonych okazów
 • poprawne wykonanie zielnika
 • fenologia  w botanice
 • rośliny synantropijne, ruderalne,  inwazyjne
 • aplikacje/ klucze do rozpoznawania roślin
Liczba godzin: 4
Autor programu: Milena Jankowska, Hanna Skrzypczak

Kierownik:
Gabriela Wojciechowska, e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 722, tel. kom.: 508 381 822

Cena: 50.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 3.06.2020, godz. 15.30-19.00
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: