www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR44 Programowanie w języku Python dla średnio zaawansowanych

Adresat
nauczyciele informatyki pracujący w różnych typach szkół, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności programowania w języku Python; nauczyciele, którzy dobrze posługują się innym językiem programowania i chcieliby nauczyć się programowania w języku Python
Cele
Po zajęciach uczestnik:
 • umie zainstalować i skonfigurować środowisko do programowania w języku Python
 • potrafi posługiwać się zmiennymi różnego typu oraz wykonywać operacje z wykorzystaniem operatorów
 • umie programować aplikacje okienkowe z wykorzystaniem modułu tkinter
 • potrafi stosować instrukcje warunkowe i pętle do realizacji prostych algorytmów
 • potrafi tworzyć animacje i proste gry, z wykorzystaniem modułu Pygame
 • umie wykorzystywać złożone typy danych
 • potrafi implementować różne algorytmy sortowania
 • potrafi tworzyć własne funkcje i umieszczać je w modułach
 • potrafi tworzyć wizualizacje algorytmów opartych o listy
 • potrafi implementować algorytmy rekurencyjne
 • umie wykonywać operacje odczytu i zapisu danych z plików tekstowych
 • umie wykonywać analizę danych zawartych w plikach z wykorzystaniem efektywnych algorytmów
 • potrafi sprawdzać poprawność danych wejściowych w wykorzystaniem mechanizmu wyjątków
 • umie tworzyć własne klasy i obiekty
 • potrafi stosować w algorytmach dynamiczne struktury danych
 • umie wykonywać operacje na ułamkach
 • potrafi generować zbiór Cantora oraz dywan Sierpińskiego
 • potrafi tworzyć wizualizację kolejnych etapów konstrukcji fraktali
Treści
1. Podstawy programowania w języku Python i tworzenia aplikacji okienkowych
 • Instalacja i konfiguracja
 • Typy danych, zmienne i operatory
 • Wczytywanie danych i wyświetlanie wyników za pomocą wiersza poleceń
 • Tworzenie aplikacji okienkowych
2. Instrukcje sterujące w języku Python i ich wykorzystanie do tworzenia prostych animacji
 • Instrukcja warunkowa
 • Pętla for
 • Pętla while
 • Wykorzystanie instrukcji sterujących oraz  modułu Pygame do tworzenia prostych, a zarazem ciekawych animacji
3. Złożone typy danych Listy
 • Krotki
 • Zbiory
 • Słowniki
 • Wykorzystanie złożonych typów danych do implementacji algorytmów sortowania
4. Funkcje i moduły.  Wizualizacja algorytmów.
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Sposoby przekazywania parametrów
 • Zasięg zmiennych
 • Rekurencyjne wywołania funkcji
 • Implementacja algorytmów rekurencyjnych
 • Importowanie modułów
 • Tworzenie własnych modułów
 • Iteratory i generatory.
 • Rysowanie na płótnie okna aplikacji okienkowej
 • Tworzenie wizualizacji przebiegu algorytmów opartych o listy
5. Przetwarzanie plików i operacje na napisach
 • Odczytywanie i zapisywanie danych do plików
 • Programowa analiza zawartości plików tekstowych na przykładzie zadań maturalnych z informatyki.
6. Wyjątki
 • Typy wyjątków
 • Przechwytywanie wyjątków
 • Reagowanie na sytuacje wyjątkowe
 • Wykorzystanie wyjątków do sprawdzania poprawności danych podawanych przez użytkownika
7. Programowanie obiektowe i dynamiczne struktury danych
 • Definiowanie klas
 • Tworzenie obiektów
 • Dziedziczenie
 • Dynamiczne struktury danych: stos, kolejka, drzewa binarne
 • Zastosowanie dynamicznych struktur danych w algorytmach
8. Fraktale
 • Ułamki i operacje na ułamkach bez błędów zaokrągleń.
 • Generowanie zbioru Cantora i dywanu Sierpińskiego
 • Wizualizacja etapów konstrukcji fraktali za pomocą modułu tkinter 
Terminy zajęć:
Grupa 1:
 • 30.11.2018, godz. 16.00-20.00
 • 1.12.2018, godz. 9.00-15.00
 • 7.12.2018, godz. 16.00-20.00
 • 8.12.2018, godz. 9.00-15.00

Zajęcia prowadzone trybem mieszanym  - 24 godzin zajęć stacjonarnych i 6 godzin zajęć zdalnych.

Liczba godzin: 30
Autor programu: Bartosz Śledź

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

 

Cena: 230.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.