www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S16 Metodyka nauczania informatyki w technikum informatycznym

Adresat
nauczciele przedmiotów informatycznych w technkum informatycznym
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna uwarunkowania realizacji podstawy programowej;
  • zna uwarunkowania realizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zwodowe;
  • zna zasady przygotowania uczniów do matury z informatyki;
  • pogłębi wiedzę i umiejętności w zakresie motywowania uczniów.
Współpraca
  • Okręgowa Komisja Egazminacyjne w Poznaniu
  • VIII Liceum ogólnokształcące
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
 22.10.2019,
godz. 16.00-19.00
Moduł 1. Podstawa programowa – wnioski, warunki, narzędzia i sposoby realizacji
Roman Dwulit
Jerzy Wiśniewski
29.10.2019,
godz. 16.00-19.00
Moduł 2. Zasady przygotowania uczniów do matury z informatyki
Alina Gościniak
05.11.2019,
godz.
16.00-19.00
Moduł 3. Uwarunkowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk
Roman Dwulit
Jerzy Wiśniewski
12.11.2019,
godz. 16.00-19.00
Moduł 4. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela
Teresa Bilkiewicz-Siemińska
Informacje organizacyjne
Zajęcia seminaryjne obejmują cztery spotkania czterogodzinne (raz w miesiącu) od października 2019 r. Będą odbywać się w środy w godzinach od 16.00 – 19.00 w Ośrodku Doskonalenia Uczestnicy otrzymają szereg materiałów w formie papierowej i elektronicznej. Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu seminarium należy uczestniczyć w minimum trzech spotkaniach.

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 160.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: