www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR26 Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych w GeoGebrze (dla średniozaawansowanych)

Adresat
nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
potrafi zastosować GeoGebrę do tworzenia zaawansowanych materiałów dydaktycznych
Treści
  • Średniozaawansowane  funkcje GeoGebry
  • Samodzielne tworzenie materiałów – praca metodą e-learningu
  • GeoGebra jako laboratorium matematyczne
Liczba godzin: 20 w tym 6 godzin on-line
Autor programu: Daria Szalińska
Uwaga!
Zmiana terminu zajęć na: 14.12.2019, godz 9.00-14.30, 11.01.2020, godz. 9.00-14.30

Kierownik:
Renata Toboła, e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 730, tel. kom.: 508 381 877

Cena: 160.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.: 14.12.2019 godz 9.00-14.30, 11.01.2020, godz. 9.00-14.30
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: