www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR28 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Adresat
nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • zna zasady wykorzystania kloców Lego Education na zajęciach lekcyjnych;
 • umie tworzyć scenariusze zajęć;
 • potrafi wykorzystać  klocki Lego Education na zajęciach lekcyjnych.
Treści
 • Wprowadzenie w metody pracy LEGO Education 2 (LE)
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi LE w pracy z dziećmi
 • Tworzenie  scenariuszy zajęć w oparciu o metodę 4 C
 • Przykłady ćwiczeń i doświadczeń
Liczba godzin: 8
Autor programu: Jakub Piasecki

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 80.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 14.03.2020, godz. 9.00 -15.00
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: