www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

UZ02 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE

Szkolenie zamawiane dla rady pedagogicznej

Adresat
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Cele
Po zajęciach uczestnik:
  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze  specjalną potrzebą edukacyjną
Treści
  • Uwzględnianie w procesie  dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami.
  • Kompetencje i zadania nauczycieli w:
    -  rozpoznawaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
    -  zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze SPE.
Liczba godzin: 4
Autor programu: Teresa Bilkiewicz-Siemińska

Kierownik:
Teresa Bilkiewicz-Siemińska, e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 746, tel. kom.: 508 381 513

Cena: 600.00 zł