www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DB10 Bezpieczeństwo na drodze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB

Adresat
dyrektorzy i nauczyciele pracujący we wszystkich typach szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • rozumie znaczenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zna podstawowe zasady i technologie bezpieczeństwa stosowane w samochodach;
 • umie zastosować poznane zasady w planowaniu i realizacji podróży;
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
Treści
 • Strefa –  Bezpieczeństwo
 • Strefa –  Technologia
 • Strefa –  Eko
 • Strefa –  Bezpieczna podróż
 • Strefa –  Pierwsza pomoc
Liczba godzin: 3
Autor programu: Katarzyna Jarzyńska Centrum Bezpieczeństwa Škoda AUTOLAB

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 0.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 26.10.2019, godz. 10:00-12:00
 • Grupa 2.: 21.03.2020, godz. 10:00-12:00
Wybierz: