www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DB17 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning)

Adresat
nauczyciele pracujący we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacyjnych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna zasady tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych;
  • umie obsługiwać wybrane programy do cyfryzacji treści edukacyjnych;
  • potrafi tworzyć interaktywne materiały edukacyjne.
Treści
Zasady opracowania interaktywnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programów i portali:
  • eXeLearning
  • ONeNote
  • LearningApps
Liczba godzin: 28
Autor programu: Roman Dwulit

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 80.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.: 17.10.2019, 05.12.2019, godz. 16.00-19.00
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: