www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DB14 Mind Mapping - efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia

Adresat
nauczyciele pracujący we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacyjnych
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • rozumie pojęcie „mapa myśli”;
 • zna zasady tworzenia mapy myśli;
 • potrafi utworzyć własną mapę myśli na wybrany temat.
Treści
 • Mapy myśli w świetle współczesnej neurodydaktyki
 • Zasady sporządzania map myśli
 • Technika tworzenia map myśli
 • Mapy myśli tworzone przy użyciu komputera
 • Przykłady map myśli
Liczba godzin: 4
Autor programu: Gabriela Wojciechowska, Roman Dwulit

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 60.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 13.11.2019, godz. 16.00-19.00
 • Grupa 2.: 15.04.2020, godz. 16.00-19.00
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: