www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

UZ19 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE

Szkolenie zamawiane dla rady pedagogicznej

Adresat
wszystkie typy szkół (szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub online)
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • ma pogłębioną wiedzę i umiejętności na temat indywidualizacji metod pracy z uczniem ze SPE.
Treści
  • Uwzględnianie w procesie  dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami
  • Kompetencje i zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze SPE
Liczba godzin: 2
Autor programu: Teresa Bilkiewicz-Siemińska

Kierownik:
Teresa Bilkiewicz-Siemińska, e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 746, tel. kom.: 508 381 513

Cena: 700.00 zł