www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

UZ13 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna

Szkolenie zamawiane dla rady pedagogicznej

Adresat
nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół
Cele
Po zajęciach uczestnik:
 • posiada wiedzę z zakresu psychoseksualnego rozwoju dziecka w wieku latencji i przedpokwitaniowym
 • rozumie zjawiska rywalizacji, dewaluacji dla postaw dzieci odmiennej płci w tym wieku rozwojowym
 • potrafi rozpoznać sygnały świadczące o zaburzeniach w rozwoju psychoseksualnym w wieku wczesnoszkolnym
 • rozumie wagę wpływu środowiska rodzinnego i szkolnego? Rówieśniczego na przebieg rozwoju psychoseksualnego dziecka
 • posiada wiedzę kiedy i gdzie zgłosić się po pomoc
Treści dostosowane do poziomu edukacyjnego

Wariant dla przedszkoli:
 • Zachowania autoerotyczne (masturbacja, sex play, dotyk w sytuacji stresu – cel i motyw).
 • Dziecięce zabawy erotyczne.
 • Pytania i zachowania orientacyjne.
 • Dziecięca twórczość erotyczna.
 • Co powinno zaniepokoić i jak reagować.
Wariant dla szkół podstawowych:
 • Nowe zadania i role społeczne.
 • Wstydliwość jako cecha wieku wczesnoszkolnego.
 • Chłopaki z chłopakami, dziewczyny z dziewczynami.
 • Seksualność, ale inna.
 • Zabawy teatralne.
 • Okres przedmłodzieńczy (rozwój fizjologiczny, pierwsze niepokoje dziewcząt i chłopców).
 • Wczesna seksualizacja – wpływ mediów, reklamy.
 • Kiedy potrzebana jest pomoc.
 Wariant dla szkół ponadpodstawowych:
 • Różne ścieżki rozwoju dziewczyny i chłopca.
 • Trud i nowe zadania rozwojowe.
 • Powrót treści edypalnych –  rywalizacja.
 • Rola środowiska rodzinnego, rówieśniczego i szkolnego.
 • Fantazje i uczucia erotyczne.
 • Ekspresja seksualna.
 • Kryteria normy seksuaologicznej dla młodzieży.
 • Ekspresja seksualna poza normą seksuologiczną.
Liczba godzin: 4
Autor programu: Anita Boratyn-Podeszwa

Kierownik:
Dorota Mursztyn, e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 772, tel. kom.: 530 715 726

Cena: 600.00 zł