www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S05 Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego

Adresat
nauczyciele języków obcych ze wszystkich typów szkół
Cele
Po zajęciach uczestnik:
  • potrafi wykorzystać wybrane narzędzia TIK podczas lekcji języka obcego
  • stosuje narzędzia TIK w codziennej pracy, potrafi przygotować własne propozycje prezentacji online, quizów, ćwiczeń online
  • publikuje w Internecie
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
Grupa 1:
14.11.2018
godz. 16.00-19.15
Grupa 2:
20.02.2019
godz. 16.00-19.15
Zasadność użycia nowych technologii (TIK) na lekcjach języków obcych, zasady korzystania z bezpłatnych narzędzi online, wykorzystanie kodów QR i narzędzi do wyrażania opinii - Tricider.
Ksenia Herbst-Buchwald
Grupa 1:
5.12.2018
godz. 16.00-19.15
Grupa 2:
6.03.2019
godz. 16.00- 19.15
Wybrane narzędzia do tworzenia interaktywnych quizów online: Kahoot, Quizizz, Quizlet.
Ksenia Herbst-Buchwald
Grupa 1:
9.01.2019
godz. 16.00-19.15
Grupa 2:
03.04.2019
godz. 16.00-19.15
Narzędzia do tworzenia prezentacji online: Prezi, Emaze, PowToon.
Ksenia Herbst-Buchwald
Grupa 1:
6.02.2019
godz. 16.00-19.15
Grupa 2:
24.04.2019
godz. 16.00-19.15
Narzędzia Google Docs do pracy w chmurze.
Ksenia Herbst-Buchwald
Grupa 1:
27.02.2019
godz. 16.00-19.15
Grupa 2:
15.05.2019
godz. 16.00-19.15
Tworzenie komiksów, krzyżówek, książeczek elektronicznych online, publikacji online.
Ksenia Herbst-Buchwald
 
Liczba godzin: 20 + 10 godzin na platformie Moodle
Informacje organizacyjne
Seminarium obejmuje pięć modułów tematycznych, każdy w formie czterogodzinnych warsztatów. Warsztaty odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem w godzinach od 16.00 do 19.15 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Zaplanowano również obowiązkowy udział w 10-godzinnej fazie online na platformie Moodle, przeznaczonej na praktyczne działania i wymianę doświadczeń nauczycieli, uczestniczących w seminarium.
Uwaga!
Nabór do drugiej grupy został przeprowadzony w oparciu o listę rezerwową i jest już zamknięty

Kierownik:
Elżbieta Gorączniak, e-mail: elzbieta.goraczniak@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 776, tel. kom.: 530 716 629

Cena: 250.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1.
  • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.