www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

S16 Film krótkometrażowy w edukacji i wychowaniu nastolatków

Adresat
nauczyciele zainteresowani tematem (poloniści, etycy, wychowawcy klasowi, pedagodzy szkolni)
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna różne gatunki i techniki realizacji filmów krótkometrażowych;  
  • orientuje się w najnowszych realizacjach krótkich filmów;
  • ma bogaty warsztat metodyczny w pracy dydaktycznej i wychowawczej z filmem;
  • korzysta z legalnych źródeł wartościowych filmów.
Współpraca
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz  poznańska Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte (istnieje od 2003 roku; od 2009 organizuje SHORT WAVES FESTIVAL; działa na styku filmu, sztuki i muzyki, zapewniając publiczności nieszablonowe wydarzenia kulturalne, takie jak: pokazy filmowe z wyjątkową audiowizualną oprawą, wystawy i warsztaty).
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
6 października 2020 godz. 16.00-17.30
forma webinaryjna
Panorama krótkiego metrażu filmowego. {Przegląd najnowszych trendów i najważniejszych technik krótkometrażowych. Metodyka pracy z filmem w szkole.}
Joanna Marchewka Emilia Mazik
27 października 2020 godz. 16.00-19.00
Wyzwania współczesnego świata {Zestaw filmów, które będą obrazowały najistotniejsze problemy XXI wieku, m.in. kwestie ekologiczne, problem nierówności społecznych, zjawisko migracji.}
Joanna Marchewka Aleksandra Ławska
24 listopada 2020 16.00-19.00
Między nami {Zestaw filmów odnoszących się do różnych aspektów relacji międzyludzkich, m.in.. Znaczenie przyjaźni i więzi rodzinnych; jak radzić sobie z samotnością; jakie szanse i zagrożenia stwarzają media społecznościowe.}
Joanna Marchewka
22 grudnia 2020 16.00-19.00
Ja i mój świat {Zestaw filmów kształtujących postawy, m.in. samoakceptacji, tolerancji i poszanowania inności, dostrzegania wartości w rozwijaniu zainteresowań i podejmowaniu inicjatyw społecznych.}
Joanna Marchewka
Informacje organizacyjne
Projekcje połączone z dyskusją będą się odbywały w siedzibie Ośrodka (ul. Górecka 1). Uczestnicy otrzymają: pakiet materiałów edukacyjnych (informacje o każdym filmie i twórcy oraz propozycje wykorzystania zestwów filmowych w edukacji i wychowaniu) oraz pakiet 11 filmów krótkometrażowych do bezpłatnego wykorzystania w szkole do czerwca 2022 roku (w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami).

Kierownik:
Joanna Marchewka, e-mail: joanna.marchewka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 764, tel. kom.: 508 381 651

Cena: 120.00 zł


Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: